You are here:

Liettua

Liettua

Liettua on kolmesta Baltian maasta eteläisin ja sekä pinta-alaltaan että väkiluvultaan suurin. Pinnanmuodoltaan Liettua on enimmäkseen laakea ja maan länsi- ja itäosien ylängöillä on muutamia matalia kukkuloita. Maa-alasta vain vähän yli 30 % on metsää. 

Liettuan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2012 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (32,9 %), teollisuus (25,1 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (13,7 %).

Liettuan tärkeimmät vientimaat ovat Venäjä, Latvia ja Saksa ja tuontimaat Venäjä, Saksa ja Puola.

Pääkaupunki: Vilna

Pinta-ala: 65 300 km2

Väkiluku: 3 003 641 (2012)

Osuus EU:n väkiluvusta: 0,6 % (2012)

BKT: 32,940 miljardia euroa (2012)

Virallinen EU-kieli: liettua

Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen tasavalta

Liittyi EU:n jäseneksi: 1.5.2004

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 11

Rahayksikkö: Euroalueen jäsen vuodesta 2015 (€)

Schengen-jäsenyys: kyllä, Liettua on kuulunut Schengen-alueen 21.12.2007 alkaen

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: Liettua on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana kerran, vuonna 2013. 

Liettua EU:ssa

Euroopan parlamentti

Liettualla on 11 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Liettuan-tiedotustoimisto lietuvių kalba 

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Liettuan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Liettuan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 2013

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Euroopan komissio

Liettuasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Vytenis Andriukaitis English, jonka vastuualueena on terveys ja elintarviketurvallisuus.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Liettuan-edustusto lietuvių kalba

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Liettualla on 9 edustajaa English Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Liettualla on 9 edustajaa English alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Liettua pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Liettua antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Liettuan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2012:

  • EU-rahoitus Liettuassa: 1,833 miljardia euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Liettuan bruttokansantuloon: 5,84 %
  • Liettuan maksut EU:n talousarvioon: 293,5 miljoonaa euroa
  • Liettuan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,94 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

  • EU:n talousarvio – maakohtaista tietoa English
  • EU ja raha
  • EU:n tulot ja menot DeutschEnglishfrançais

EU:n rahoittamat hankkeet Liettuassa

Liettuan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Liettuassa).

Käytännön tietoa