You are here:

Литва

Литва

Литва е най-южната от трите балтийски държави, а също и най-голямата и най-населената от тях. Литовският релеф е предимно равнинен с няколко не много високи възвишения в западната и източната част на страната. Малко повече от 30 % от територията на страната е покрита с гори. 

Най-важните сектори на икономиката на Литва през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (32,7 %), промишлеността (23,6 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (13,9 %).

Литва изнася най-много стоки в Русия, Латвия и Полша, а най-много внася от Русия, Германия и Полша.

Столица: Вилнюс

Площ: 65 286 км2

Население: 2 921 262 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,6 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 37,124 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: литовски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 11

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2015 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Литва е била ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2013 г. 

Литва в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Литва. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Литва lietuvių kalba  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на литовското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на литовското председателство:

юли — декември 2013 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Литва комисар в Европейската комисия е Витянис Андрюкайтис English , който отговаря за здравеопазването и безопасността на храните.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Литва lietuvių kalba

Европейски икономически и социален комитет

Литва има 10 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Литва има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Литва поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Литва в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Литва?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Литва с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,886 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Литва — 5,36 %
  • Обща вноска на Литва в бюджета на ЕС — 0,320 млрд. евро
  • Вноска на Литва в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,91 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Литва

Средствата, които Литва внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Литва се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация