You are here:

Lotyšsko

Lotyšsko

Lotyšsko má spoločné hranice s Estónskom, Litvou, Ruskom a Bieloruskom. Približne 530 km lotyšského pobrežia obmýva Baltské more. Lesy pokrývajú vyše 40 % tejto rovinatej krajiny. Na území Lotyšska sa nachádza viac než 3 000 jazier a 12 000 riek. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Lotyšska v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (25,3 %), priemysel (16,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (15,1 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Lotyšska sú Litva, Rusko a Estónsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Litva, Nemecko a Poľsko.

Hlavné mesto: Riga

Zemepisná rozloha: 64 573 km2

Obyvateľstvo: 1 986 096 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,4 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 24,378 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: lotyština

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 8

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2014

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: Lotyšsko sa po prvýkrát ujalo rotujúceho predsedníctva Rady EÚ v roku 2015.

Lotyšsko v EÚ

Európsky parlament

Lotyšsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. Poslanci EP za Lotyšsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Lotyšsku latviešu valoda

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia lotyšskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Lotyšska:

január až jún 2015

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Lotyšsko do Európskej komisie je Valdis Dombrovskis English , podpredseda pre euro a sociálny dialóg.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Lotyšsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Lotyšsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 7 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Lotyšsko má vo Výbore regiónov 7 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Lotyšsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Lotyšska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Lotyšska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Lotyšska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Lotyšsku – 1,062 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % lotyšského hrubého národného dôchodku (HND) – 4,45 %
  • Celkový príspevok Lotyšska do rozpočtu EÚ – 0,244 miliardy EUR
  • Príspevok Lotyšska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 1,02 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Lotyšsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Lotyšska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Lotyšsko využíva finančné prostriedky EÚ Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktické informácie o Lotyšsku