Navigációs útvonal

You are in the principal navigation of the site

Lettország

Lettországot 531 kilométeres balti-tengeri partszakasz, valamint Észtország, Litvánia, Oroszország és Fehéroroszország határolja. Az alacsonyan fekvő ország területének 40%-át erdőségek borítják. A lett tájat több mint 3000 tó tarkítja, és mintegy 12 000 folyó szeli át. 

2012-ben a lett gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (30,0%), az ipar (19,5%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (14,0%).

A lett termékek elsődleges felvevőpiaca Oroszország, Litvánia és Észtország, ami pedig az importot illeti, Lettország fő kereskedelmi partnere Litvánia, Németország és Oroszország.

Főváros: Riga

Terület: 64 562 km2

Népesség: 2 044 813 (2012)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 0,4% (2012)

Bruttó hazai termék (GDP): 22,257 milliárd euró (2012)

Hivatalos uniós nyelv(ek): lett

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 8

Pénznem: euró (Lettország 2014. január 1. óta az euróövezet English tagja)

Schengen-tagság: Lettország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: 2015-ben Lettország először tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

További információk

Lettország az EU-ban

Európai Parlament

Lettország 8 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Lettország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lettországi Tájékoztatási Irodája latviešu valoda

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lett kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lett soros elnökség időszaka:

2015. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lett tagja Valdis Dombrovskis English, aki az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lettországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lettországnak 7 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Lettországnak 7 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lettország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lettország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2012-es uniós költségvetés sarokszámai Lettország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lettországban: 1,179 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a lett bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 5,30%
  • Lettország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 204,7 millió euró
  • Lettországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a lett GNI-hez viszonyítva: 0,92%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

  • Az uniós költségvetés Lettországban Englishlatviešu valoda
  • Az EU és a pénz
  • Uniós kiadások és bevételek DeutschEnglishfrançais

Uniós finanszírozású projektek Lettországban

A tagállamok, így a Lettország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Lettország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Hasznos tudnivalók