You are here:

Latvija

Latvija

Latvijska obala na Baltičkom moru dugačka je 531 km, a zemlja graniči s Estonijom, Litvom, Rusijom i Bjelarusom. Više od 40 % površine ove zemlje niske nadmorske visine pokriveno je šumom. Latvija ima više od 3 000 jezera i 12 000 rijeka. 

Najvažniji sektori latvijskoga gospodarstva u 2014. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,3 %), industrija (16,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (15,1 %).

Najvažniji izvozni partneri Latvije jesu Litva, Rusija i Estonija, a najvažniji uvozni partneri Litva, Njemačka i Poljska.

Glavni grad: Riga

Površina: 64 573 km2

Broj stanovnika: 1 986 096 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 0,4 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 24,378 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: latvijski

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 8

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2014.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Latvija je prvi put preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a 2015.

Latvija u Europskoj uniji

Europski parlament

Latvija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Latviji latviešu valoda

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici latvijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi latvijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2015.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Europska komisija

Valdis Dombrovskis English povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Latvija, a zadužen je za euro i socijalni dijalog.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Latviji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Latvija ima sedam predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Latvija ima sedam predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Latvija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća latvijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Latvija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Latvije i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Latviji: 1,062 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Latviji izražena kao postotak latvijskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 4,45 %
  • ukupni doprinos Latvije proračunu EU-a: 0,244 milijardi EUR
  • doprinos Latvije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,02 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Latviji financira EU

Novcem koji Latvija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Latviju Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktične informacije