You are here:

Letland

Letland

Letland har en kystlinje på 531 km langs Østersøen og grænser op til Estland, Litauen, Rusland og Hviderusland. Over 40 % af det lavtliggende land er dækket af skove. I Letland er der over 3 000 søer og 12 000 floder. 

I 2014 var de vigtigste sektorer i den lettiske økonomi engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (25,3 %), industri (16,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (15,1 %).

Letlands største eksportpartnere er Litauen, Rusland og Estland, mens landets største importpartnere er Litauen, Tyskland og Polen.

Hovedstad: Riga

Areal: 64 573 km2

Befolkningstal: 1 986 096 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 0,4 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 24,060 milliarder EUR (2014)

Officielle EU-sprog: Lettisk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. maj 2004

Pladser i Europa-Parlamentet: 8

Valuta: Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2014

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

Formandskab for Rådet: Letland havde for første gang EU-formandskabet i 2015.

Letland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 8 lettiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Letland latviešu valoda

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den lettiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for lettiske formandskaber:

Januar-juni 2015

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Letland har udnævnt Valdis Dombrovskis English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for euroen og social dialog.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Letland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Letland har 7 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Letland har 7 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Letland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "lettisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Letland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Letlands finanser i relation til EU i 2014:

  • EU’s samlede udgifter i Letland – 1,062 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Letlands bruttonationalindkomst (BNI) – 4,45 %
  • Letlands samlede bidrag til EU’s budget – 0,244 milliarder EUR
  • Letlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 1,02 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Letland

De penge, som Letland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Letland Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktiske oplysninger