You are here:

Lotyšsko

Lotyšsko

Lotyšské pobřeží Baltského moře je dlouhé 531 km. Pozemní hranici má Lotyšsko s Estonskem, Litvou, Ruskem a Běloruskem. Lesy pokrývají více než 40 % rozlohy této nížinaté země. V Lotyšsku se nachází více než 3 000 jezer a 12 000 řek. 

Nejdůležitějšími odvětvími lotyšského hospodářství byly v roce 2012 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (30 %), průmysl (19,5 %), a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14 %).

Hlavními vývozními partnery Lotyšska jsou Rusko, Litva a Estonsko. Lotyšsko dováží nejvíce z Litvy, Německa a Ruska.

Hlavní město: Riga

Rozloha: 64 562 km2

Počet obyvatel: 2 001 468 (2014)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 0,4 % (2014)

HDP: 23,372 miliardy eur (2013)

Úřední jazyk EU: lotyština

Politický systém: parlamentní republika

Vstup do EU: 1. května 2004

Počet křesel v Evropském parlamentu: 8

Měnačlenem eurozóny English od 1. ledna 2014

Je součástí schengenského prostoru? Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU se Lotyšsko ujímá poprvé v roce 2015.

Lotyšsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 lotyšských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lotyšsku latviešu valoda

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci lotyšského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období lotyšského předsednictví:

leden–červen 2015

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Lotyšsko nominovalo Valdise Dombrovskise English, který je místopředsedou pro euro a sociální dialog.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Lotyšsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Lotyšsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 7 zástupců English. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Lotyšsko má 7 zástupců English také ve Výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Lotyšsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby lotyšské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Lotyšsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Lotyšska a naopak (2014):

  • Výdaje EU v Lotyšsku celkem: 1,063 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % lotyšského HND: 4,56 %
  • Lotyšský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,248 miliardy eur
  • Lotyšský příspěvek do rozpočtu EU jako % lotyšského HND: 1,07 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

  • Rozpočet EU v Lotyšsku Englishlatviešu valoda
  • Finance a EU
  • Výdaje a příjmy EU DeutschEnglishfrançais

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Lotyšsku

Příspěvek Lotyšska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Lotyšsku a financovaných z prostředků EU DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktické informace