You are here:

Латвия

Латвия

Латвия, която има крайбрежна ивица от 531 км на Балтийско море, граничи с Естония, Литва, Русия и Беларус. Гори покриват над 40 % от територията на тази равнинна страна. В Латвия има повече от 3000 езера и 12 000 реки. 

Най-важните сектори на икономиката на Латвия през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,3 %), промишлеността (16,4 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (15,1 %).

Латвия изнася най-много стоки в Литва, Русия и Естония, а най-много внася от Литва, Германия и Полша.

Столица: Рига

Площ: 64 573 км2

Население: 1 986 096 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,4 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 24,378 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: латвийски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 8

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2014 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Латвия пое ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2015 г.

Латвия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Латвия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Латвия latviešu valoda

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на латвийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на латвийското председателство:

януари — юни 2015 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Европейска комисия

Предложеният от Латвия комисар в Европейската комисия е Валдис Домбровскис English , който е заместник-председател и отговаря за еврото и социалния диалог.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Латвия

Европейски икономически и социален комитет

Латвия има 7 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Латвия има 7 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Латвия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Латвия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Латвия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Латвия с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,062 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Латвия — 4,45 %
  • Обща вноска на Латвия в бюджета на ЕС — 0,244 млрд. евро
  • Вноска на Латвия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1,02 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Латвия

Средствата, които Латвия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Латвия се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация