You are here:

Латвия

Латвия

Латвия, която има крайбрежна ивица от 531 км на Балтийско море, граничи с Естония, Литва, Русия и Беларус. Гори покриват над 40 % от територията на тази равнинна страна. В Латвия има повече от 3000 езера и 12 000 реки. 

Най-важните сектори на икономиката на Латвия през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,3 %), промишлеността (16,4 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (15,1 %).

Латвия изнася най-много стоки в Литва, Русия и Естония, а най-много внася от Литва, Германия и Полша.

Столица: Рига

Площ: 64 573 км2

Население: 2 001 468 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,4 % (2014 г.)

БВП: 24,060 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: латвийски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 8

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2014 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Латвия пое ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2015 г.

Латвия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Латвия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Латвия latviešu valoda

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на латвийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на латвийското председателство:

януари — юни 2015 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Латвия комисар в Европейската комисия е Валдис Домбровскис English , който е заместник-председател и отговаря за еврото и социалния диалог.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Латвия

Европейски икономически и социален комитет

Латвия има 7 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Латвия има 7 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Латвия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Латвия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Латвия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Латвия с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,063 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от латвийския БНД — 4,56 %
  • Обща вноска на Латвия в бюджета на ЕС — 0,248 млрд. евро
  • Вноска на Латвия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1,07 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Латвия

Средствата, които Латвия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Латвия се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация