You are here:

Taliansko

Taliansko

Na severe má Taliansko spoločné hranice s Francúzskom, Švajčiarskom, Rakúskom a Slovinskom, pričom väčšinu z nich prirodzene formujú Alpy. Smerom na juh Taliansko pokrýva celý Apeninský polostrov a súčasťou krajiny sú aj dva najväčšie ostrovy Stredozemného mora, Sicília a Sardínia, ako aj ďalších 68 menších ostrovov. Na území Talianska sa nachádzajú dva nezávislé malé štáty – Vatikán (v strede Ríma) a San Maríno. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Talianska v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,1 %), priemysel (18,5 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (17,2 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Talianska sú Nemecko, Francúzsko a USA, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Francúzsko a Čína.

Hlavné mesto: Rím

Rozloha: 302 073 km2

Obyvateľstvo: 60 795 612 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 12 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 1,636 bilióna EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: taliančina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1958

Počet poslancov v Európskom parlamente: 73

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 26 október 1997.

Predsedníctvo Rady:  Taliansko v období rokov 1959 až 2014 predsedalo Rade EÚ spolu 12-krát.

Taliansko v EÚ

Európsky parlament

Taliansko má v Európskom parlamente 73 poslancov. Poslanci EP za Taliansko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Taliansku italiano  

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia talianskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Talianska:

júl až december 1959 | júl až december 1962 | júl až december 1965 | júl až december 1968 | júl až december 1971 | júl až december 1975 | január až jún 1980 | január až jún 1985 | júl až december 1990 | január až jún 1996 | júl až december 2003 | júl až december 2014

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Taliansko do Európskej komisie je Federica Mogherini English , vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Taliansku italiano

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Taliansko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 28 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Taliansko má vo Výbore regiónov 24 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Taliansko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Talianska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Talianska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Talianska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Taliansku – 10,695 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % talianskeho hrubého národného dôchodku (HND) – 0,66 %
  • Celkový príspevok Talianska do rozpočtu EÚ – 14,368 mld. EUR
  • Príspevok Talianska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,89 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Taliansku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Talianska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Taliansko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Taliansku