You are here:

Italija

Italija

Italija na sjeveru graniči s Francuskom, Švicarskom, Austrijom i Slovenijom, a granica je uglavnom prirodno oblikovana prema alpskom slijevu. Na jugu se prostire Talijanski poluotok, a uz dva velika sredozemna otoka, Siciliju i Sardiniju, Italija ima i oko 68 manjih otoka. Unutar Italije postoje dvije male samostalne države: Vatikan u Rimu i Republika San Marino. 

Najvažniji sektori talijanskoga gospodarstva u 2014. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,1 %), industrija (18,5 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (17,2 %).

Najvažniji su izvozni partneri Italije Njemačka, Francuska i SAD, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Francuska i Kina.

Glavni grad: Rim

Površina: 302 073 km2

Broj stanovnika: 60 795 612 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 12 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 1,636 bilijuna EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: talijanski

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1958.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 73

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 26. listopada 1997.

Predsjedanje Vijećem:  U razdoblju od 1959. do 2014. Italija je 12 puta preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.

Italija u Europskoj uniji

Europski parlament

Italija ima 73 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Italiji italiano  

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici talijanske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi talijanskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1959. | srpanj – prosinac 1962. | srpanj – prosinac 1965. | srpanj – prosinac 1968. | srpanj – prosinac 1971. | srpanj – prosinac 1975. | siječanj – lipanj 1980. | siječanj – lipanj 1985. | srpanj – prosinac 1990. | siječanj – lipanj 1996. | srpanj – prosinac 2003. | srpanj – prosinac 2014.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Federica Mogherini English povjerenica je i potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Italija te je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Italiji italiano

Europski gospodarski i socijalni odbor

Italija ima 28 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Italija ima 24 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Italija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća talijanskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Italija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Italije i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Italiji: 10,695 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Italiji izražena kao postotak talijanskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,66 %
  • ukupni doprinos Italije proračunu EU-a: 14,368 milijardi EUR
  • doprinos Italije proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,89 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Italiji financira EU

Novcem koji Italija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Italiju.

Praktične informacije