You are here:

Италия

Италия

На север Италия граничи с Франция, Швейцария, Австрия и Словения, като границите ѝ до голяма степен са определени по естествен път от алпийския вододел. Южната част на страната включва Италийския полуостров и двата най-големи средиземноморски острова — Сицилия и Сардиния, както и 68 по-малки острова. В пределите на Италия има две малки независими държави: Ватикана в Рим и Република Сан Марино. 

Най-важните сектори на икономиката на Италия през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,1 %), промишлеността (18,5 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,2 %).

Италия изнася най-много стоки в Германия, Франция и САЩ, а най-много внася от Германия, Франция и Китай.

Столица: Рим

Площ: 302 073 км2

Население: 60 782 668 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 12 % (2014 г.)

БВП: 1,616 трилиона EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: италиански

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 73

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 октомври 1997 г.

Председателство на Съвета:  Италия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 12 пъти между 1959 и 2014 г.

Италия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 73 членове от Италия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Италия italiano  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на италианското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на италианските председателства:

юли — декември 1959 г. | юли — декември 1962 г. | юли — декември 1965 г. | юли — декември 1968 г. | юли — декември 1971 г. | юли — декември 1975 г. | януари — юни 1980 г. | януари — юни 1985 г. | юли — декември 1990 г. | януари — юни 1996 г. | юли — декември 2003 г. | юли — декември 2014 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Италия комисар в Европейската комисия е Федерика Могерини English , която е върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Италия italiano

Европейски икономически и социален комитет

Италия има 28 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Италия има 24 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Италия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Италия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Италия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Италия с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 12,554 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от италианския БНД — 0,81 %
  • Обща вноска на Италия в бюджета на ЕС — 15,748 млрд. евро
  • Вноска на Италия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1,02 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Италия

Средствата, които Италия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Италия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация