You are here:

Италия

Италия

На север Италия граничи с Франция, Швейцария, Австрия и Словения, като границите ѝ до голяма степен са определени по естествен път от алпийския вододел. Южната част на страната включва Италийския полуостров и двата най-големи средиземноморски острова — Сицилия и Сардиния, както и 68 по-малки острова. В пределите на Италия има две малки независими държави: Ватикана в Рим и Република Сан Марино. 

Най-важните сектори на икономиката на Италия през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,1 %), промишлеността (18,5 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,2 %).

Италия изнася най-много стоки в Германия, Франция и САЩ, а най-много внася от Германия, Франция и Китай.

Столица: Рим

Площ: 302 073 км2

Население: 60 795 612 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 12 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 1,636 трилиона EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: италиански

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 73

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 октомври 1997 г.

Председателство на Съвета:  Италия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 12 пъти между 1959 и 2014 г.

Италия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 73 членове от Италия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Италия italiano  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на италианското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на италианските председателства:

юли — декември 1959 г. | юли — декември 1962 г. | юли — декември 1965 г. | юли — декември 1968 г. | юли — декември 1971 г. | юли — декември 1975 г. | януари — юни 1980 г. | януари — юни 1985 г. | юли — декември 1990 г. | януари — юни 1996 г. | юли — декември 2003 г. | юли — декември 2014 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Италия комисар в Европейската комисия е Федерика Могерини English , която е върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Италия italiano

Европейски икономически и социален комитет

Италия има 28 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Италия има 24 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Италия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Италия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Италия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Италия с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 10,695 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Италия — 0,66 %
  • Обща вноска на Италия в бюджета на ЕС — 14,368 млрд. евро
  • Вноска на Италия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,89 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Италия

Средствата, които Италия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Италия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация