Navigačný riadok

You are in the principal navigation of the site

Írsko

Írsko zaberá päť šestín povrchu rovnomenného ostrova. Zostávajúca šestina na severovýchode, Severné Írsko, je súčasťou Spojeného kráľovstva. 

Írsko sa pýši dlhým pobrežím. Na severe ho obmýva Atlantický oceán a na juhu Keltské more. Smerom na východ delí Írsko od Veľkej Británie Írske more.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Írska boli v roku 2012 priemysel (26,3 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (17,8 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (16 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Írska sú USA, Spojené kráľovstvo a Belgicko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Spojené kráľovstvo, USA a Nemecko.

Hlavné mesto: Dublin

Zemepisná rozloha: 69 797 km2

Obyvateľstvo: 4 582 707 (2012)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,9 % (2012)

HDP: 163,938 mld. EUR (2012)

Úradné jazyky EÚ: írčina, angličtina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1973

Počet poslancov v Európskom parlamente: 11

Mena: euro, členstvo v eurozóne English od 1. januára 2009

Štát schengenského priestoru? Nie, Írsko nie je štátom schengenského priestoru

Predsedníctvo Rady: Írsko v období rokov 1975 až 2013 predsedalo Rade EÚ spolu 7-krát. 

Viac

Írsko v EÚ

Európsky parlament

Írsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Írsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Írsku English

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia írskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Írska:

január až jún 1975 | júl až december 1979 | júl až december 1984 | január až jún 1990 | júl až december 1996 | január až jún 2004 | január až jún 2013

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Írsko do Európskej komisie je Phil Hogan English, ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Írsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Írsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov English. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Írsko má vo Výbore regiónov 9 zástupcov English. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Írsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Írska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Írska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Írska s EÚ v roku 2012: 

  • Celkové výdavky EÚ v Írsku: 2,013 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako percento HND Írska: 1,5 %
  • Celkový príspevok Írska do rozpočtu EÚ: 1,236 mld. EUR
  • Príspevok Írska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,92 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Írsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Írska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Írsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Írsku