You are here:

Írország

Írország

Írország az Ír-szigeten található, a sziget területének öthatodát foglalja el. A sziget északkeleti részén Észak-Írország fekszik, amely az Egyesült Királyság része. 

Írország hosszú partszakasszal rendelkezik: nyugatról az Atlanti-óceán, délről a Kelta-tenger, keletről pedig az Ír-tenger veszi körbe, és ez utóbbi választja el Nagy-Britanniától.

2012-ben az ír gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,3%), a közigazgatás, a védelmi szektor, az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás (17,8%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (16%).

Írország elsősorban az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba és Belgiumba exportálja termékeit, a behozatal tekintetében az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország a fő kereskedelmi partnere.

Főváros: Dublin

Terület: 69 797 km2

Népesség: 4 604 029 (2014)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 0,9% (2014)

Bruttó hazai termék (GDP): 164,049 milliárd euró (2013)

Hivatalos uniós nyelv(ek): ír, angol

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 1973. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 11

Pénznem: euró (Írország 1999. január 1. óta az euróövezet English tagja)

Schengen-tagság: Írország nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Írország 1975 óta hét alkalommal töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, legutóbb 2013-ban. 

Írország az EU-ban

Európai Parlament

Írország 11 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Írország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Írországi Tájékoztatási Irodája English

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az ír kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az ír soros elnökség időszakai:

1975. január–június, 1979. július–december, 1984. július–december, 1990. január–június, 1996. július–december, 2004. január–június, 2013. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ír tagja Phil Hogan English, aki a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Írországi Képviselete 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Írországnak 9 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Írországnak 9 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Írország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Írország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Írország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Írországban: 1,874 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás az ír bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,35%
  • Írország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,521 milliárd euró
  • Írországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései az ír GNI-hez viszonyítva: 1,09% 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

  • Az uniós költségvetés Írországban English
  • Az EU és a pénz
  • Uniós kiadások és bevételek DeutschEnglishfrançais

Uniós finanszírozású projektek Írországban

A tagállamok, így az Írország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Írország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók