You are here:

Éire

Éire

Clúdaíonn Éire cúig shéú cuid d'oileán na hÉireann. Sa chuid thoir thuaidh den oileán tá Tuaisceart Éireann atá sa Ríocht Aontaithe. 

Tá cósta fada ag Éirinn. Ar an gcósta thiar tá an tAigéan Atlantach Thuaidh agus ar an gcósta theas an Mhuir Cheilteach. Tá Muir Éireann suite idir cósta thoir na hÉireann agus cósta thiar na Breataine Móire.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na hÉireann in 2014 – an tionsclaíocht (22.4 %); an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (17.5 %) agus an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (15.5 %).

Is iad na Stáit Aontaithe, an Ríocht Aontaithe agus an Bheilg na tíortha is mó a n-easpórtálann sí earraí chucu agus an Ríocht Aontaithe, na Stáit Aontaithe agus an Ghearmáin is mó a n-iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: Baile Átha Cliath

Achar na tíre: 69 797 km2

Daonra: 4 628 949 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 0.9 % (2015)

Olltáirgeacht intíre: EUR 214.623 billiún (2015)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an Ghaeilge, an Béarla

Córas polaitíochta: poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát den AE ón: 1 Eanáir 1973

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 11

Airgeadra: Euro. Ball den limistéar euro български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska ón 1 Eanáir 1999

Limistéar Schengen: Níl Éire ina ball de Limistéar Schengen.

Uachtaránacht na Comhairle: Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na hÉireann 7 n-uaire idir 1975 agus 2013. 

Éire san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 11 Fheisire ag Éirinn i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa in Éirinn English

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hÉireann i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hÉireann lena linn:

Ean-Meith 1975 | Iúil-Nollaig 1979 | Iúil-Nollaig 1984 | Ean-Meith 1990 | Iúil-Nollaig 1996 | Ean-Meith 2004 | Ean-Meith 2013

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Coimisiún Eorpach

Is é Phil Hogan English an té a cheap Éire ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Talmhaíocht agus Forbairt Tuaithe na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin in Éirinn 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí English ag Éirinn ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

9 n-ionadaí English ag Éirinn ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn Éire i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hÉireann chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann Éire don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hÉireann leis an AE in 2014: 

  • Caiteachas iomlán an AE in Éirinn: EUR 1.563 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hÉireann: 0.98 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hÉireann isteach i mbuiséad an AE: EUR 1.425 billiún
  • Ranníocaíocht na hÉireann le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.89 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail in Éirinn a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc Éire isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe d'Éirinn.

Eolas praiticiúil