ÉireÉire

Bliain iontrála san AE: 1973

Príomhchathair: Baile Átha Cliath

Achar iomlán: 70,000 km²

Daonra: 4.5 milliún

Airgeadra: Ball de limistéar an euro ó 1999 (€)

Limistéar Schengen: Níl ina ball de Schengen

Éire

Ó tháinig sí isteach san Aontas Eorpach i 1973, chlaochlaigh Éire ó shochaí thalmhaíochta go príomha go geilleagar nua-aoiseach, ard-theicneolaíoch an Tíogair Cheiltigh.

Ísealchríocha talmhaíochta is mó atá sa tír, le cnoic ísle in áiteanna agus cuid mhaith portach agus lochanna. Tá sléibhte ar chóstaí an iarthair, atá breis is 1 000m ar airde in áiteanna. Tá beagnach trian den daonra ina chónaí i mBaile Átha Cliath.

Sa Dáil , nó i dteach íochtarach na Parlaiminte, tá 166 ball agus sa Seanad , nó sa teach uachtarach, tá 60 ball. Gach cúig bliana ar a laghad a bhíonn toghcháin pharlaiminte. Feidhmeanna deasghnácha is mó atá ar an Uachtarán, a thoghtar do thréimhse seacht mbliana.

Bíodh go raibh a lán foréigin is tríoblóidí i stair na hÉireann, bhí a muintir tugtha i gcónaí don cheol agus don scéalaíocht. Tír na naomh is na n-ollamh a thugtaí uirthi óir is teanga liteartha í an Ghaeilge ón séú Céad, an ceann is sine san Eoraip seachas an Ghréigis, agus is sa tír sin a rugadh a lán scríbhneoirí Béarla cáiliúla, amhail Yeats, Joyce, Beckett, Wilde agus Shaw; agus scríbhneoirí Gaeilge amhail Ó Rathaile, Ó Riordáin, Ó Cadhain, Mhac an tSaoi agus Ní Dhomhnaill. Tá cáil idirnáisiúnta ar cheoltóirí Éireannacha amhail U2, The Corrs agus Sinéad O’Connor.

Sa chócaireacht thraidisiúnta Éireannach tá miasa simplí feola is éisc agus glasraí beirithe amhail prátaí, meacain dhearga, meacain bhána agus meacain ráibe.

Useful links

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Éire

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?