You are here:

Irland

Irland

Irland dækker fem sjettedele af øen Irland. På den nordøstlige del af øen ligger Nordirland, der er en del af Storbritannien. 

Irland har en lang kystlinje. Det nordlige Atlanterhav ligger mod vest, og mod syd ligger Det Keltiske Hav. Mod øst er Irland adskilt fra Storbritannien af Det Irske Hav.

De vigtigste sektorer i den irske økonomi i 2012 var industri (26,3 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (17,8 %) samt engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (16 %).

Tysklands største eksportpartnere er USA, Storbritannien og Belgien, mens dets største importpartnere er Storbritannien, USA og Tyskland.

Hovedstad: Dublin

Areal: 69 797 km2

Befolkningstal: 4 582 707 (2012)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 0,9 % (2012)

BNP: 163,938 mia. euro (2012)

Officielle EU-sprog: Irsk, engelsk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. januar 1973

Pladser i Europa-Parlamentet: 11

Valuta: Med i euroområdet English siden 1. januar 1999

Med i Schengenområdet? Nej, Irland er ikke medlem af Schengenområdet.

Formandskab for Rådet: Irland har haft EU-formandskabet 7 gange mellem 1975 og 2013. 

Irland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 irske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Irland English

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den irske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for irske formandskaber:

Januar-juni 1975 | Juli-december 1979 | Juli-december 1984 | Januar-juni 1990 | Juli-december 1996 | Januar-juni 2004 | Januar-juni 2013

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europa-Kommissionen

Irland har udnævnt Phil Hogan English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Irland 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Irland har 9 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Irland har 9 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Irland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "irsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Irland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Irlands finanser i relation til EU i 2012: 

  • Samlede EU-udgifter i Irland: 2,013 mia. euro
  • EU’s samlede udgifter som % af Irlands BNI: 1,50 %
  • Samlet irsk bidrag til EU-budgettet: 1,236 mia. euro
  • Irlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,92 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

  • EU's budget i Irland English
  • Penge og EU
  • EU-udgifter og -indtægter DeutschEnglishfrançais

EU-finansierede projekter i Irland

De penge, som Irland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Irland.

Praktiske oplysninger