You are here:

Ирландия

Ирландия

Ирландия заема 5/6 от остров Ирландия. В североизточната част на острова е разположена Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство. 

Ирландия разполага с дълго крайбрежие. На запад от острова се простира Атлантическият океан, а на юг Келтско море. На изток Ирландско море разделя Ирландия от Великобритания.

Най-важните сектори на ирландската икономика през 2014 г. са били промишлеността (22,4 %) публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,5 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (15,5 %).

Ирландия изнася най-много стоки в САЩ, Обединеното кралство и Белгия, а най-много внася от Обединеното кралство, САЩ и Германия.

Столица: Дъблин

Площ: 69 797 км2

Население: 4 604 029 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,9 % (2014 г.)

БВП: 185,412 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: ирландски, английски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1973 г.

Места в Европейския парламент: 11

Валута: Евро. Член на еврозоната от: 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Не, Ирландия не е член на Шенгенското пространство.

Председателство на Съвета: Ирландия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 7 пъти между 1975 и 2013 г. 

Ирландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Ирландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Ирландия English

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на ирландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на ирландското председателство:

януари — юни 1975 г. | юли — декември 1979 г. | юли — декември 1984 г. | януари — юни 1990 г. | юли — декември 1996 г. | януари — юни 2004 г. | януари — юни 2013 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Ирландия комисар в Европейската комисия е Фил Хоган English , който отговаря за земеделието и развитието на селските райони.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Ирландия 

Европейски икономически и социален комитет

Ирландия има 9 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Ирландия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Ирландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Ирландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Ирландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Ирландия с ЕС през 2013 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,874 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от ирландския БНД: 1,35 %
  • Обща вноска на Ирландия в бюджета на ЕС: 1,521 милиарда EUR
  • Вноска на Ирландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 1,09 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Ирландия

Средствата, които Ирландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Ирландия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация