You are here:

Ирландия

Ирландия

Ирландия заема 5/6 от остров Ирландия. В североизточната част на острова е разположена Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство. 

Ирландия разполага с дълго крайбрежие. На запад от острова се простира Атлантическият океан, а на юг Келтско море. На изток Ирландско море разделя Ирландия от Великобритания.

Най-важните сектори на ирландската икономика през 2014 г. са били промишлеността (22,4 %) публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,5 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (15,5 %).

Ирландия изнася най-много стоки в САЩ, Обединеното кралство и Белгия, а най-много внася от Обединеното кралство, САЩ и Германия.

Столица: Дъблин

Площ: 69 797 км2

Население: 4 628 949 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,9 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 214,623 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: ирландски, английски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1973 г.

Места в Европейския парламент: 11

Валута: Евро. Член на еврозоната от: 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Не, Ирландия не е член на Шенгенското пространство.

Председателство на Съвета: Ирландия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 7 пъти между 1975 и 2013 г. 

Ирландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Ирландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Ирландия English

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на ирландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на ирландското председателство:

януари — юни 1975 г. | юли — декември 1979 г. | юли — декември 1984 г. | януари — юни 1990 г. | юли — декември 1996 г. | януари — юни 2004 г. | януари — юни 2013 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Ирландия комисар в Европейската комисия е Фил Хоган English , който отговаря за земеделието и развитието на селските райони.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Ирландия 

Европейски икономически и социален комитет

Ирландия има 9 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Ирландия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Ирландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Ирландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Ирландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Ирландия с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,563 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Ирландия: 0,98 %
  • Обща вноска на Ирландия в бюджета на ЕС: 1,425 милиарда EUR
  • Вноска на Ирландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,89 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Ирландия

Средствата, които Ирландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Ирландия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация