You are here:

Madžarska

Madžarska

Madžarska je celinska država v Srednji Evropi, obdana s kar sedmimi državami: Slovaško, Ukrajino, Romunijo, Srbijo, Hrvaško, Slovenijo in Avstrijo. Dežela je večinoma ravninska, bolj hribovita je le na severu. 

Najpomembnejši gospodarski sektorji Madžarske leta 2012 so bili industrija (26,8 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,6 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (17,3 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Slovaška in Romunija, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Rusija in Kitajska.

Glavno mesto: Budimpešta

Površina: 93 023,7 km(2)

Prebivalstvo: 9 931 925 (2012)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 2,0 % (2012)

BDP: 96,968 milijarde evrov (2012)

Uradni jezik EU: madžarščina

Politična ureditev: parlamentarna republika

Država članica EU od: 1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 21

Valuta: madžarski forint (HUF)

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: Madžarska je Svetu EU predsedovala enkrat, leta 2011.

Madžarska v EU

Evropski parlament

Iz Madžarske prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o madžarskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Madžarskem magyar

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki madžarske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Madžarsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2011

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Madžarske je Tibor Navracsics English, ki je pristojen za izobraževanje, kulturo, mlade in šport.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske Komisije na Danskem

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Madžarska ima v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru 12 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Madžarska ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Madžarske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega madžarskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se madžarski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Madžarska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Madžarska–EU leta 2012: 

  • Skupaj finančna sredstva za Madžarsko: 4,177 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % madžarskega BND: 4,57 %
  • Skupaj madžarski prispevek v proračun EU: 831,6 milijona evrov
  • Madžarski prispevek v proračun EU v % madžarskega BND: 0,91 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

  • Sredstva EU za Madžarsko Englishmagyar
  • Proračun EU
  • Prihodki in odhodki EU DeutschEnglishfrançais

Projekti na Madžarskem, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Madžarska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Madžarski prinesla sredstva EU.

Praktične informacije