You are here:

Węgry

Węgry

Węgry to kraj śródlądowy, położony w Europie Środkowej, graniczy z aż siedmioma krajami: Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Serbią, Chorwacją, Słowenią i Austrią. Jest to kraj w przeważającej części równinny, na północy lekko górzysty. 

Do najważniejszych sektorów węgierskiej gospodarki w 2014 r. należały: przemysł (26,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,5 %), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (17,5 %).

Główne rynki eksportowe dla węgierskiej gospodarki to Niemcy, Austria i Rumunia, a importowe – Niemcy, Austria i Rosja.

Stolica: Budapeszt

Powierzchnia: 93 011 km2

Liczba mieszkańców: 9 855 571 (2015 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 1,9 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 108,748 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: węgierski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 21

Waluta: forint (HUF)

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Węgry są członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Węgry sprawowały rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE raz – w 2011 r.

Węgry w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Węgier. Więcej informacji o węgierskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Węgrzech magyar

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele węgierskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty węgierskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2011 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Komisja Europejska

Węgierskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Tibor Navracsics English , który odpowiada za edukację, kulturę, młodzież i sport.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Węgrzech

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Węgry mają 12 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Węgry mają 12 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Węgry utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Węgier przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Węgry wpłacają do budżetu UE i ile z niego otrzymują?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Węgry a budżet UE w 2014 r.: 

  • Łączne wydatki UE na Węgrzech: 6,620 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % węgierskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 6,57 %
  • Łączny wkład Węgier do budżetu UE: 0,890 miliardów EUR
  • Wkład Węgier do budżetu UE jako % węgierskiego DNB – 0,88 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Węgrzech 

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Węgry wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Węgry się zmieniają dzięki unijnym funduszom.

Węgry – informacje praktyczne