UngārijaUngārija

Pievienošanās gads ES: 2004

Galvaspilsēta: Budapešta

Kopējā platība: 93 000 km²

Iedzīvotāji: 10 miljoni

Naudas vienība: forints (Ft)

Šengenas zona: Šengenas zonas dalībniece kopš 2007

Ungārija

Ungārija ir iekšzemes valsts ar daudziem kaimiņiem — Slovākiju, Ukrainu, Rumāniju, Serbiju, Horvātiju, Slovēniju un Austriju. Lielākā daļa valsts ir lēzena, bet ziemeļos ir zemi kalni. Tūristu iecienītais Balatona ezers ir vislielākais Centrāleiropā.

Etnisko ungāru priekšteči bija maģāru ciltis, kas Karpatos apmetās uz dzīvi 896. gadā. Svētā Stefana laikā 1000. gadā Ungārija kļuva par kristīgu karaļvalsti. Ungāru valoda nav līdzīga nevienai no kaimiņvalstu valodām, un to tikai ļoti attāli var salīdzināt ar somu un igauņu valodu.

Galvaspilsētas Budapeštas vietā sākumā bija divas atsevišķas pilsētas: Buda un Pešta. Budapešta atrodas abpus Donavai. Tai ir bagātīga vēsture un kultūra, turklāt tā ir izdaudzināta savu dziedinošo avotu dēļ. Ungārijai ir vienpalātas parlaments jeb nacionālā asambleja, kuras 386 deputātus vēlētāji ievēl ik pēc četriem gadiem.

Ungārijai ir arī savi, lai arī ierobežota apjoma, dabas resursi (piemēram, boksīts, akmeņogles un dabasgāze), auglīga augsne un aramzeme. Ungāru vīnus bauda visā Eiropā. Valsts eksportam ražo galvenokārt elektropreces, elektroniku, mehānismus, pārtiku un ķimikālijas.

Ungārija ir ļoti muzikāla valsts, kuras tradicionālā tautas mūzika dziļi iespaidoja slavenus komponistus, kā Listu, Bartoku un Kodalī. Slaveni ir arī ungāri Alberts Sentģerģi, kas atklāja C vitamīnu, rakstnieks un Nobela prēmijas laureāts Imre Kertēšs un Oskara ieguvušās filmas režisors Ištvāns Sabo.

Noderīgas saites

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Ungārija

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?