You are here:

Ungārija

Ungārija

Ungārija ir iekšzemes valsts Viduseiropā, kas robežojas ar ne vairāk un ne mazāk kā septiņām valstīm: Slovākiju, Ukrainu, Rumāniju, Serbiju, Horvātiju, Slovēniju un Austriju. Ungārija pamatā ir līdzena, tikai ziemeļos ir nelieli kalni. 

Ungārijas svarīgākās ekonomikas nozares 2014. gadā bija rūpniecība (26,4 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (18,5 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (17,5 %).

Ungārijas galvenie eksporta partneri ir Vācija, Austrija un Rumānija, bet tās galvenie importa partneri ir Vācija, Austrija un Krievija.

Galvaspilsēta: Budapešta

Platība: 93 011 km2

Iedzīvotāju skaits: 9 855 571 (2015)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 1,9 % (2015)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 108,748 miljardi EUR (2015)

ES oficiālā valoda(-s): ungāru

Valsts iekārta: parlamentāra republika

ES dalībvalsts no: 2004. gada 1. maija

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 21

Valūta: Ungārijas forints (HUF)

Šengenas zonas valsts? Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Padomes prezidentūra: ES Padomes rotējošā prezidentūra Ungārijas pārziņā bija 2011. gadā.

Ungārija ES

Eiropas Parlaments

Ungārijai ir 21 deputāts Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Ungārijā magyar

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Ungārijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Ungārijas prezidentūras laikposms:

2011. gada janvāris – jūnijs.

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru lasiet te Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Eiropas Komisija

Ungārijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Tibors Navračičs English , kura pārziņā ir izglītība, kultūra, jaunatne un sports.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Ungārijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ungārijai ir 12 pārstāvji English  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Ungārijai ir 12 pārstāvji English  Reģionu komitejā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Ungārijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Ungāriju un ES struktūrām. Tās kā “Ungārijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Ungārijas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Ungārijas finanšu sadalījums 2014. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Ungārijā — 6,620 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Ungārijas nacionālā kopienākuma (NKI) — 6,57 %
  • Ungārijas kopējais ieguldījums ES budžetā — 0,890 miljardi EUR
  • Ungārijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 0,88 % 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Ungārijā 

Finanšu līdzekļi, ko Ungārija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Ungārijā.

Praktiska informācija