You are here:

Magyarország

Magyarország

Magyarország Közép-Európában található, és nem kevesebb, mint hét országgal határos: Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával és Ausztriával. A Kárpát-medencében fekszik: nagyrészt sík terület, melyből szigetként emelkedik ki az Északi-középhegység, a Dunántúli-középhegység és a Mecsek. 

2014-ben a magyar gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,4 %), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,5 %), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (17,5 %).

Magyarország elsősorban Németországba, Ausztriába és Romániába exportálja termékeit, a behozatal tekintetében pedig Németország, Ausztria és Oroszország a fő kereskedelmi partnere.

Főváros: Budapest

Terület: 93 011 km2

Népesség: 9 855 571 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 1,9 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 108,748 milliárd EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): magyar

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 21

Pénznem: magyar forint (HUF)

Schengen-tagság: Magyarország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Magyarország eddig egyszer, 2011-ben töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Magyarország az EU-ban

Európai Parlament

Magyarország 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a magyar választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a magyar kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A magyar soros elnökség időszaka(i):

2011. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság magyar tagja Navracsics Tibor English , aki az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Magyarországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Magyarországnak 12 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Magyarországnak 12 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Magyarország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Magyarország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Magyarország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Magyarországon: 6,620 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a magyar bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 6,57 %
  • Magyarország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,890 milliárd EUR
  • Magyarországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a magyar GNI-hez viszonyítva: 0,88 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Magyarországon 

A tagállamok, így a Magyarország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Magyarország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók