You are here:

Mađarska

Mađarska

Mađarska je država bez izlaza na more u središnjoj Europi i graniči s čak sedam država: Slovačkom, Ukrajinom, Rumunjskom, Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom i Austrijom. Mađarskom uglavnom prevladavaju nizine, s niskim planinama na sjeveru. 

Najvažniji sektori mađarskoga gospodarstva u 2014. bili su industrija (26,4 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,5 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (17,5 %).

Najvažniji izvozni partneri Mađarske jesu Njemačka, Austrija i Rumunjska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Austrija i Rusija.

Glavni grad: Budimpešta

Površina: 93 011 km2

Broj stanovnika: 9 855 571 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog broja stanovnika EU-a: 1,9 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 108,748 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezik EU-a: mađarski

Politički sustav: unitarna zastupnička demokratska republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 21

Valuta: Mađarska forinta HUF

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedavanje Vijećem: Mađarska je dosad jednom preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a u 2011.

Mađarska u EU-u

Europski parlament

Mađarska ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Mađarskoj magyar

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju 53 predstavnika mađarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi mađarskog predsjedanja:

Siječanj – lipanj 2011.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Tibor Navracsics English povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Mađarska, a zadužen je za obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Mađarskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Mađarska ima 12 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Mađarska ima 12 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženim zakonima kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Mađarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća mađarskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Mađarska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini. 

Pregled financijskih odnosa Mađarske s EU-om u 2014.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Mađarskoj: 6,620 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Mađarskoj izražena kao postotak mađarskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 6,57 %
  • ukupni doprinos Mađarske proračunu EU-a: 0,890 milijardi EUR
  • ukupni doprinos Mađarske proračunu EU-a kao postotak mađarskog BND-a: 0,88 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Mađarskoj financira EU 

Novcem koji Mađarska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Mađarsku.

Praktične informacije o Mađarskoj