You are here:

Ungari

Ungari

Ungari on merepiirita riik Kesk-Euroopas, mis piirneb koguni seitsme riigiga: Slovakkia, Ukraina, Rumeenia, Serbia, Horvaatia, Sloveenia ja Austria. Pinnavorm on enamasti tasane, kuid riigi põhjaosas on madalad mäed. 

Ungari majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2014. aastal tööstus (26,4 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,5 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (17,5 %).

Ungari peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Austria ja Rumeenia ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Austria ja Venemaa.

Pealinn: Budapest

Pindala: 93 011 km2

Rahvaarv: 9 855 571 (2015)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 1,9 % (2015)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 108,748 miljardit EUR (2015)

ELi ametlik keel: ungari

Poliitiline süsteem: parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. mai 2004

Kohti Euroopa Parlamendis: 21

Rahaühik: Ungari forint (HUF)

Schengeni ala liige? Jah, Ungari on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: Ungari on olnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks seni vaid ühel korral 2011. aastal.

Ungari ELis

Euroopa Parlament

Ungarist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Ungaris magyar

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Ungari valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Ungari eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2011

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) kohta.

Euroopa Komisjon

Ungari poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Tibor Navracsics English , kelle vastutusalaks on haridus, kultuur, noored ja sport.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Ungaris

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ungaril on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees English  12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Ungaril on Regioonide Komitees English  12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ungari suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Ungari nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Ungari rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Ungari rahaliste vahendite jaotus ELis 2014. aastal: 

  • ELi kogukulud Ungaris – 6,620 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Ungaris kogurahvatulust – 6,57 %
  • Ungari kogupanus ELi eelarvesse – 0,890 miljardit EUR
  • Ungari poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 0,88 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Ungaris 

Rahalised vahendid, mida Ungari maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Ungari ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave