You are here:

Унгария

Унгария

Унгария е страна без излаз на море в Централна Европа, която граничи със седем държави — Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения и Австрия. Релефът на Унгария е предимно равнинен с ниски планини на север. 

Най-важните сектори на икономиката на Унгария през 2014 г. са били промишлеността (26,4 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,5 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,5 %).

Унгария изнася най-много стоки в Германия, Австрия и Румъния, а най-много внася от Германия, Австрия и Русия.

Столица: Будапеща

Площ: 93 024 км2

Население: 9 879 000 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,9 % (2014 г.)

БВП: 103,217 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: унгарски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 21

Валута: унгарски форинт (HUF)

Член на Шенгенското пространство? Да, >член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Унгария е била ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2011 г.

Унгария в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Унгария. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Унгария magyar

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на унгарското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на унгарското председателство:

януари — юни 2011 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Унгария комисар в Европейската комисия е Тибор Наврачич English , който отговаря за образованието, културата, младежта и спорта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Унгария

Европейски икономически и социален комитет

Унгария има 12 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Унгария има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Унгария поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Унгария в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Унгария?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Унгария с ЕС през 2013 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 5,910 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от унгарския БНД — 6,36 %
  • Обща вноска на Унгария в бюджета на ЕС — 0,920 млрд. евро
  • Вноска на Унгария в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,99 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Унгария 

Средствата, които Унгария внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Унгария се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация