You are here:

Унгария

Унгария

Унгария е страна без излаз на море в Централна Европа, която граничи със седем държави — Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения и Австрия. Релефът на Унгария е предимно равнинен с ниски планини на север. 

Най-важните сектори на икономиката на Унгария през 2014 г. са били промишлеността (26,4 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,5 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,5 %).

Унгария изнася най-много стоки в Германия, Австрия и Румъния, а най-много внася от Германия, Австрия и Русия.

Столица: Будапеща

Площ: 93 011 км2

Население: 9 855 571 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,9 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 108,748 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: унгарски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 21

Валута: унгарски форинт (HUF)

Член на Шенгенското пространство? Да, >член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Унгария е била ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2011 г.

Унгария в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Унгария. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Унгария magyar

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на унгарското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на унгарското председателство:

януари — юни 2011 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Унгария комисар в Европейската комисия е Тибор Наврачич English , който отговаря за образованието, културата, младежта и спорта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Унгария

Европейски икономически и социален комитет

Унгария има 12 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Унгария има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Унгария поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Унгария в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Унгария?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Унгария с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 6,620 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Унгария — 6,57 %
  • Обща вноска на Унгария в бюджета на ЕС — 0,890 млрд. евро
  • Вноска на Унгария в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,88 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Унгария 

Средствата, които Унгария внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Унгария се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация