You are here:

Grekland

Grekland

Grekland ligger strategiskt vid nordöstra Medelhavet och utgör Balkanhalvöns sydligaste spets i sydöstra Europa. Landet består av hundratals öar i Egeiska havet, Joniska havet och Medelhavet, varav 227 är bebodda. Åttio procent av Grekland är bergigt med Olymposberget som landets högsta punkt (2 917 m).

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2012 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (23,2 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,2 %) och fastighetsverksamhet (16,7 %).

Grekland exporterar främst till Italien, Turkiet och Tyskland och importerar mest från Italien, Ryssland och Tyskland.

Huvudstad: Aten

Yta: 131 957 km²

Folkmängd: 10 992 589 (2014)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 2,2 % (2014)

BNP: 182,054 miljarder euro (2013)

Officiella EU-språk: Grekiska

Statsskick: Parlamentarisk republik

EU-medlem sedan: 1 januari 1981

Antal platser i Europaparlamentet: 21

Valuta: Euro – med i euroområdet English sedan den 1 januari 2001

Schengenland? Ja – med i Schengenområdet sedan den 1 januari 2000

Ordförandeland i EU: Grekland har hållit i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd fem gånger mellan 1983 och 2014.

Grekland i EU

Europaparlamentet

Grekland har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Grekland ελληνικά

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Greklands regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Greklands ordförandeskap:

Juli–dec 1983 | juli–dec 1988 | jan–juni 1994 | jan–juni 2003 | jan–juni 2014

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

EU-kommissionen

Greklands ledamot i EU-kommissionen är Dimitris Avramopoulos English, som ansvarar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Grekland

Ekonomiska och sociala kommittén

Grekland har 12 ledamöter English i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Grekland har 12 ledamöter English i Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Grekland för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Greklands ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Grekland med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Grekland och EU-budgeten 2014: 

  • EU-bidrag till Grekland: 7,215 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 3,97 %
  • Greklands EU-avgift: 1,794 miljarder euro
  • Greklands EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,99 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

  • EU-budgeten i Grekland ελληνικάEnglish
  • Pengar och EU
  • EU:s utgifter och inkomster DeutschEnglishfrançais

EU-finansierade projekt i Grekland

Greklands bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Grekland.

Praktisk information