You are here:

Grécko

Grécko

Grécko leží na juhu Balkánskeho polostrova v severovýchodnom rohu Stredozemného mora. Súčasťou územia Grécka je takmer 2 000 ostrovov v Egejskom, Iónskom a Stredozemnom mori, z ktorých je obývaných len 227. Až osemdesiat percent krajiny má hornatý ráz. Najvyšší vrch masívu Olymp Mytikas sa týči do výšky 2 917 metrov nad morom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Grécka v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (26,3 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (20,8 %) a činnosti v oblasti nehnuteľností (18,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Grécka sú Turecko, Taliansko a Nemecko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Rusko, Nemecko a Irak.

Hlavné mesto: Atény

Zemepisná rozloha: 131 957 km²

Obyvateľstvo: 10 858 018 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 2,1 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 176,023 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: gréčtina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1981

Počet poslancov v Európskom parlamente: 21

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2001

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 1 január 2000.

Predsedníctvo Rady: Grécko v období rokov 1983 až 2014 predsedalo Rade EÚ spolu 5-krát.

Grécko v EÚ

Európsky parlament

Grécko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Grécko. Kancelária Európskeho parlamentu v Grécku ελληνικά  

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia gréckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Grécka:

júl až december 1983 | júl až december 1988 | január až jún 1994 | január až jún 2003 | január až jún 2014

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Grécko do Európskej komisie je Dimitris Avramopoulos English , ktorý je zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Grécku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Grécko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 13 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Grécko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Grécko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Grécka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Grécka, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Grécka s EÚ v roku 2014: 

  • Celkové výdavky EÚ v Grécku – 7,095 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % gréckeho hrubého národného dôchodku (HND) – 3,98 %
  • Celkový príspevok Grécka do rozpočtu EÚ – 1,827 mld. EUR
  • Príspevok Grécka do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 1,02 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Grécku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Grécka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Grécko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Grécku