You are here:

Grčka

Grčka

Strateški smještena u sjeveroistočnom dijelu Sredozemlja, Grčka zauzima južni kraj Balkanskog poluotoka na jugoistoku Europe. Njezino državno područje uključuje nekoliko stotina otoka u Egejskom, Jonskom i Sredozemnome moru, od čega je 227 naseljeno. Osamdeset posto površine zauzima planinsko područje, a najviša planina je Olimp (2917 m).

Najvažniji sektori grčkoga gospodarstva u 2014. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (26,3 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (20,8 %) te poslovanje nekretninama (18,5 %).

Najvažniji izvozni partneri Grčke jesu Turska, Italija i Njemačka, a najvažniji uvozni partneri Rusija, Njemačka i Irak.

Glavni grad: Atena

Površina: 131 957 km²

Broj stanovnika: 10 858 018 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 2,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 176,023 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: grčki

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1981.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 21

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2001.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 1. siječnja 2000.

Predsjedanje Vijećem: U razdoblju od 1983. do 2014. Grčka je pet puta preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.

Grčka u Europskoj uniji

Europski parlament

Grčka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni. Ured Europskog parlamenta u Grčkoj ελληνικά  

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici grčke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi grčkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1983. | srpanj – prosinac 1988. | siječanj – lipanj 1994. | siječanj – lipanj 2003. | siječanj – lipanj 2014.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Dimitris Avramopoulos English povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Grčka, a zadužen je za migraciju, unutarnje poslove i građanstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Grčkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Grčka ima 13 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Grčka ima 12 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Grčka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća grčkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Grčka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Grčke i EU-a u 2014.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Grčkoj: 7,095 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Grčkoj izražena kao postotak grčkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,98 %
  • ukupni doprinos Grčke proračunu EU-a: 1,827 milijarda EUR
  • doprinos Grčke proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 1,02 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Grčkoj financira EU

Novcem koji Grčka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Grčku.

Praktične informacije