You are here:

An Ghréig

An Ghréig

Tá suíomh straitéiseach ag an nGréig ar chósta oirthuaisceart na Meánmhara. Tá sí ar an gcuid is faide ó dheas de leithinis na mBalcán in oirdheisceart na hEorpa. Tá na céadta oileán sa Mhuir Aigéach, sa Mhuir Iónach agus sa Mheánmhuir ina gcuid den tír ach níl daoine ina gcónaí ach ar 227 de na hoileáin sin. Sléibhte atá in 80 % den Ghréig agus is é Sliabh Oilimpeas an beann is airde sa tír (2 917m).

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Gréige in 2014 – an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (26.3 %); an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (20.8 %) agus gníomhaíochtaí eastáit réadaigh (18.5 %).

Is iad an Tuirc, an Iodáil agus an Ghearmáin na tíortha is mó a n-easpórtálann an Ghréig earraí chucu agus an Rúis, an Ghearmáin, agus an Iaráic is mó a n-iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: An Aithin

Achar na tíre: 131 957 km²

Daonra: 10 858 018 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 2.1 % (2015)

Olltáirgeacht intíre: EUR 176.023 billiún (2015)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an Ghréigis

Córas polaitíochta: poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát den AE ón: 1 Eanáir 1981

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 21

Airgeadra: Euro. Ball den limistéar euro български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska ón 1 Eanáir 2001

Limistéar Schengen: Tá an Ghréig ina ball de Limistéar Schengen ón 1 Eanáir 2000

Uachtaránacht na Comhairle: Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na Gréige 5 huaire idir 1983 agus 2014.

An Ghréig san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Feisire ag an nGréig i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin. Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ghréig ελληνικά  

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Gréige i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Gréige lena linn:

Iúil-Nollaig 1983 | Iúil-Nollaig 1988 | Ean-Meith 1994 | Ean-Meith 2003 | Ean-Meith 2014

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Coimisiún Eorpach

Is é Dimitris Avramopoulos English an té a cheap an Ghréig ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Imirce, Gnóthaí Baile agus Saoránacht na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ghréig

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

13 ionadaí English ag an nGréig ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

12 ionadaí English ag an nGréig ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Ghréig i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Gréige chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ghréig don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Gréige leis an AE in 2014: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Ghréig – EUR 7.095 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Gréige – 3.98 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Gréige isteach i mbuiséad an AE – EUR 1.827 billiún
  • Ranníocaíocht na Gréige le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 1.02 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Ghréig a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Ghréig isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Ghréig.

Eolas praiticiúil