You are here:

Grækenland

Grækenland

Grækenland er strategisk beliggende i det nordøstlige hjørne af Middelhavet og udgør sydspidsen af Balkanhalvøen i Sydøsteuropa. Det omfatter flere hundrede øer i Det Ægæiske Hav, Det Joniske Hav og Middelhavet, hvoraf kun 227 er beboede. 80 procent af Grækenland er bjergrigt, og bjerget Olympen er landets højeste punkt (2 917 m).

I 2014 var de vigtigste sektorer i Grækenlands økonomi engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (26,3 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (20,8 %) samt ejendomsforretning (18,5 %).

Grækenlands største eksportpartnere er Tyrkiet, Italien og Tyskland, mens landets største importpartnere er Rusland, Tyskland og Irak.

Hovedstad: Athen

Areal: 131 957 km²

Befolkningstal: 10 858 018 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 2,1 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP) 176,023 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: Græsk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. januar 1981

Pladser i Europa-Parlamentet: 21

Valuta: Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2001

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 1. januar 2000

Formandskab for Rådet: Grækenland har haft EU-formandskabet 5 gange mellem 1983 og 2014.

Grækenland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 græske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er. Europa-Parlamentets kontor i Grækenland ελληνικά  

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den græske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for græske formandskaber:

Juli-december 1983 | Juli-december 1988 | Januar-juni 1994 | Januar-juni 2003 | Januar-juni 2014

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Grækenland har udnævnt Dimitris Avramopoulos English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for migration, indre anliggender og medborgerskab.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Grækenland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Grækenland har 13 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Grækenland har 12 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Grækenland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "græsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Grækenland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Grækenlands finanser i relation til EU i 2014: 

  • EU’s samlede udgifter i Grækenland – 7,095 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Grækenlands bruttonationalindkomst (BNI) – 3,98 %
  • Grækenlands samlede bidrag til EU’s budget – 1,827 mio. euro
  • Grækenlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 1,02 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Grækenland

De penge, som Grækenland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Grækenland.

Praktiske oplysninger