You are here:

Il-Ġermanja

Il-Ġermanja

Mill-massa ta' art li tinfirex mill-Baħar tat-Tramuntana u l-Baħar Baltiku lejn it-Tramuntana għall-Alpi fin-naħa t’isfel, il-Ġermanja għandha l-akbar popolazzjoni fost il-pajjiż kollha tal-UE. Il-Ġermanja għandha l-fruntieri mad-Danimarka fit-Tramuntana, il-Polonja u r-Repubblika Ċeka lejn il-Lvant, l-Awstrija u l-Isvizzera fin-Nofsinhar, Franza u l-Lussemburgu fil-Lbiċ, u l-Belġju u l-Pajjiżi l-Baxxi lejn il-Majjistral. 

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Ġermanja fl-2014 kienu l-industrija (25.9 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (18.2 %) u l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (15.5 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Ġermanja huma Franza, l-Istati Uniti u r-Renju Unit filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni tagħha huma l-Pajjiżi l-Baxxi, Franza u ċ-Ċina.

Kapitali: Berlin

Daqs ġeografiku: 357 376 km2

Popolazzjoni: 81 197 537 (2015)

Popolazzjoni bħala % tal-popolazzjoni totali tal-UE: 16 % (2015)

Il-prodott domestiku gross (PDG): EUR 3.026 triljun (2015)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: Il-Ġermaniż

Sistema politika: repubblika parlamentari federali

Pajjiż membru tal-UE: l-1 ta'Jannar 1958

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 96

Munita: Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 1999

Membru taż-żona Schengen? Iva, membru taż-Żona Schengen mid-26 ta' Marzu 1995.

Presidenza tal-Kunsill:  Il-Ġermanja kellha l-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE 11-il darba bejn l-1958 u l-2007.

Il-Ġermanja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 96 membru fil-Parlament Ewropew mill-Ġermanja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Ġermanja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Ġermaniż, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Ġermaniżi:

Lulju-Diċembru 1958 | Lulju-Diċembru 1961 | Lulju-Diċembru 1964 | Lulju-Diċembru 1967 | Lulju-Diċembru 1970 | Jannar-Ġunju 1974 | Lulju-Diċembru 1978 | Jannar-Ġunju 1983 | Jannar-Ġunju 1988 | Lulju-Diċembru 1994 | Jannar-Ġunju 2007.

Aktar dwar il-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Ġermanja għall-Kummissjoni Ewropea hu Günther Oettinger English , li hu responsabbli għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Ġermanja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Ġermanja għandha 30 rappreżentant English fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat tar-Reġjuni

Il-Ġermanja għandha 24 rappreżentant English fil-Kumitat tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza għall-UE

Il-Ġermanja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħal “ambaxxata għall-UE” tal-Ġermanja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus il-Ġermanja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi tal-Ġermanja mal-UE fl-2014: 

  • L-infiq totali tal-UE fl-Ġermanja – EUR 11.484 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Ġermaniż – 0.39 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Ġermaniż għall-baġit tal-UE – EUR 25.816 miljun
  • Il-kontribuzzjoni Ġermaniża għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.87 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Progetti ffinanzjati mill-UE fil-Ġermanja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fil-Ġermanja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Ġermanja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE Deutsch English español polski português suomi svenska .

Tagħrif prattiku