You are here:

Германия

Германия

Германия се простира от Северно море и Балтийско море на север до Алпите на юг и е страната с най-многобройно население в ЕС. Германия граничи с Дания на север, с Полша и Чешката република на изток, с Австрия и Швейцария на юг, с Франция и Люксембург на югозапад и с Белгия и Нидерландия на северозапад. 

Най-важните сектори на германската икономика през 2012 г. са били промишлеността (25,8%) публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалните дейности (18,4%) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (14,6 %).

Германия изнася най-много стоки във Франция, САЩ и Обединеното кралство, а най-много внася от Нидерландия, Франция и Китай.

Столица: Берлин

Площ: 357 137,2 км2

Население: 80 327 900 (2012 г.)

Дял от общото население на ЕС: 15,9 % (2012 г.)

БВП: 2,666 трилиона евро (2012 г.)

Официални езици на ЕС: немски

Политическа система: федерална парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 96

Валутачлен на еврозоната English от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета:  Германия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 11 пъти между 1958 и 2007 г.

Германия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 96 членове от Германия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Германия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на германското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на германското председателство:

юли — декември 1958 г. | юли — декември 1961 г. | юли — декември 1964 г. | юли — декември 1967 г. | юли — декември 1970 г. | януари — юни 1974 г. | юли — декември 1978 г. | януари — юни 1983 г. | януари — юни 1988 г. | юли — декември 1994 г. | януари — юни 2007 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Европейска комисия

Предложеният от Германия комисар в Европейската комисия е Гюнтер Йотингер English, който отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Германия

Европейски икономически и социален комитет

Германия има 24 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Германия има 24 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Германия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Германия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Германия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Германия с ЕС през 2012 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 12,245 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от германския БНД — 0,45%
  • Обща вноска на Германия в бюджета на ЕС — 22,820 млрд. евро
  • Вноска на Германия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,85% 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Германия

Средствата, които Германия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Германия се възползва от финансирането от ЕС DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Практическа информация