You are here:

Германия

Германия

Германия се простира от Северно море и Балтийско море на север до Алпите на юг и е страната с най-многобройно население в ЕС. Германия граничи с Дания на север, с Полша и Чешката република на изток, с Австрия и Швейцария на юг, с Франция и Люксембург на югозапад и с Белгия и Нидерландия на северозапад. 

Най-важните сектори на германската икономика през 2014 г. са били промишлеността (25,9 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (18,2 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (15,5 %).

Германия изнася най-много стоки във Франция, САЩ и Обединеното кралство, а най-много внася от Нидерландия, Франция и Китай.

Столица: Берлин

Площ: 357 376 км2

Население: 81 197 537 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 16 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 3,026 трилиона EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: немски

Политическа система: федерална парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 96

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета:  Германия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 11 пъти между 1958 и 2007 г.

Германия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 96 членове от Германия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Германия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на германското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на германското председателство:

юли — декември 1958 г. | юли — декември 1961 г. | юли — декември 1964 г. | юли — декември 1967 г. | юли — декември 1970 г. | януари — юни 1974 г. | юли — декември 1978 г. | януари — юни 1983 г. | януари — юни 1988 г. | юли — декември 1994 г. | януари — юни 2007 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Германия комисар в Европейската комисия е Гюнтер Йотингер English , който отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Германия

Европейски икономически и социален комитет

Германия има 30 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Германия има 24 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Германия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Германия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Германия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Германия с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 11,484 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Германия — 0,39 %
  • Обща вноска на Германия в бюджета на ЕС — 25,816 млрд. евро
  • Вноска на Германия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,87 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Германия

Средствата, които Германия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Германия се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация