FrancjaFrancja

Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952)

Stolica: Paryż

Powierzchnia: 550 000 km²

Liczba mieszkańców: 64,3 mln

Waluta: Członek strefy euro od 1999 r. (€)

Strefa Schengen: Członek strefy Schengen od 1985 r.

Francja

Francja jest największym państwem w Europie, rozciągającym się od Morza Północnego, aż po Morze Śródziemne. Ten zróżnicowany pod względem geograficznym kraj na wschodzie i południu okalają łańcuchy górskie, a w jednym z nich leży Mont Blanc, najwyżej położony punkt Europy Zachodniej (4 810 m.n.p.m.). W nizinnej części Francji leżą dorzecza czterech rzek: Sekwany na północy, Loary i Garonny płynących w kierunku zachodnim, oraz Rodanu, który wypływa z Jeziora Genewskiego i wpada do Morza Śródziemnego.

W polityce ważną rolę odgrywa prezydent republiki. Przewodniczy on spotkaniom rady ministrów (gabinetu) i jest odpowiedzialny za najważniejsze obszary polityki: stosunków zagranicznych i obronną. Do obowiązków premiera należy zarządzanie krajem w sprawach bieżących. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Na dwuizbowy parlament składają się Zgromadzenie Narodowe o kadencji pięcioletniej, wybierane w wyborach bezpośrednich, oraz Senat, którego członkowie wybierani są przez kolegium elektorów.

Francja charakteryzuje się zaawansowaną gospodarką przemysłową, a jej sektor rolnictwa należy do bardzo wydajnych. Główne obszary działalności gospodarczej to produkcja samochodów, przemysł aeronautyczny, technologie informacyjne, przemysł elektroniczny, wyroby chemiczne i farmaceutyczne oraz moda w szerokim tego słowa znaczeniu.

Z Francji pochodzili jedni z najznamienitszych pisarzy i myślicieli kontynentu europejskiego, między innymi Kartezjusz i Pascal w XVII w., Rousseau i Wolter w XVIII w., Balzak, Baudelaire i Flaubert w XIX w. oraz Sartre i Camus w XX w. W ciągu ostatnich dwóch stuleci światową sztukę wzbogaciły między innymi dzieła Renoira, Moneta, Cézanne’a, Gauguina, Matisse’a i Braque’a.

Francuska kuchnia należy do najbardziej podziwianych w Europie, a gotowanie i jedzenie stanowią nieodłączny element francuskiej kultury i stylu życia.

Przydatne linki

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Francja

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?