You are here:

Franciaország

Franciaország

Franciaország az Európai Unió legnagyobb tagállama. Területe az Északi-tengertől a Földközi-tengerig húzódik. Felszíne változatos, keleti és déli részét hegyek uralják. A Francia-Alpokban található a 4810 méter magas Mont Blanc, amely – a Kaukázustól nyugatra – Európa legmagasabb hegycsúcsa.

2014-ben a francia gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (23,2 %), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17,7 %), továbbá az ipar (13,8 %).

Franciaország fő kereskedelmi partnerei (mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében) Németország, Belgium és Olaszország.

Főváros: Párizs

Terület: 633 187 km2

Népesség: 66 415 161 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 13,1 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 2,184 billió EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): francia

Államforma, politikai rendszer: félprezidenciális köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 1958. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 74

Pénznem: Euró. (Franciaország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Franciaország 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Franciaország 1959 óta tizenkét alkalommal töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, legutóbb 2008-ban.

Franciaország az EU-ban

Európai Parlament

Franciaország 74 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Franciaország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Franciaországi Tájékoztatási Irodája français  

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a francia kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A francia soros elnökség időszakai:

1959. január–június, 1962. január–június, 1965. január–június, 1968. január–június, 1971. január–június, 1974. július–december, 1979. január–június, 1984. január–június, 1989. július–december, 1995. január–június, 2000. július–december, 2008. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság francia tagja Pierre Moscovici English , aki a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Franciaországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Franciaországnak 29 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Franciaországnak 24 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Franciaország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Franciaország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Franciaország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Franciaországban: 13,479 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a francia bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,62 %
  • Franciaország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 19,574 milliárd EUR
  • Franciaországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a francia GNI-hez viszonyítva: 0,90 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Franciaországban 

A tagállamok, így a Franciaország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Franciaország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók