You are here:

An Fhrainc

An Fhrainc

Is í an Fhrainc an tír is mó san AE – tá sí suite idir an Mhuir Thuaidh agus an Mheánmhuir. Tá tírdhreacha éagsúla sa tír. Tá sléibhte san oirthear agus sa deisceart, binn Mont Blanc (4 810 m) sna hAlpa ina measc, an bhinn is airde in iarthar na hEorpa.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Fraince in 2014 – an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (23.2 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (17.7 %) agus an tionsclaíocht (13.8 %).

Is iad an Ghearmáin, an Bheilg agus an Iodáil na tíortha is mó a n-easpórtálann sí earraí chucu agus a n-iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: Páras

Achar na tíre: 632 833.6 km2

Daonra: 65 856 609 (2014)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 13 % (2014)

Olltáirgeacht intíre: EUR 2.132 trilliún (2014)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an Fhraincis

Córas polaitíochta: poblacht leath-uachtaránachta

Ina Ballstát den AE ón: 1 Eanáir 1958

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 74

Airgeadra: Euro. Ball den limistéar euro български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska ón 1 Eanáir 1999

Limistéar Schengen: Tá an Fhrainc ina ball de Limistéar Schengen ón 26 Márta 1995

Uachtaránacht na Comhairle: Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na Fraince 12 huaire idir 1959 agus 2008.

An Fhrainc san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 74 Feisire ag an bhFrainc i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Fhrainc français  

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Fraince i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Fraince lena linn:

Ean-Meith 1959 | Ean-Meith 1962 | Ean-Meith 1965 | Ean-Meith 1968 | Ean-Meith 1971 | Iúil-Nollaig 1974 | Ean-Meith 1979 | Ean-Meith 1984 | Iúil-Nollaig 1989 | Ean-Meith 1995 | Iúil-Nollaig 2000 | Ean-Meith 2008

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Coimisiún Eorpach

Is é Pierre Moscovici English an té a cheap an Fhrainc ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachas agus Custam na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Fhrainc

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

29 ionadaí English ag an bhFrainc ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

24 ionadaí English ag an bhFrainc ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Fhrainc i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Fraince chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Fhrainc don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Fraince leis an AE in 2013: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Fhrainc – EUR 14.239 billiún
  • Caiteachas iomlán an AE mar % d'olltáirgeacht intíre na Fraince – 0.68 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Fraince isteach i mbuiséad an AE – EUR 21.874 billiún
  • Ranníocaíocht na Fraince isteach i mbuiséad an AE mar % d'olltáirgeacht intíre na tíre – 1.04 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Fhrainc a fuair maoiniú ón AE 

An t-airgead a d'íoc an Fhrainc isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Fhrainc.

Eolas praiticiúil