You are here:

Francie

Francie

Francie je největší zemí EU a rozprostírá se od Severního až po Středozemní moře. Její krajina je různorodá. Na východě a na jihu jsou pohoří – nachází se tam i alpský štít Mont Blanc (4 810 m), který je nejvyšší horou Evropy (nepočítá-li se za evropské pohoří Kavkaz).

Nejdůležitější odvětvími francouzské ekonomiky byly v roce 2014 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (23,2 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (17,7 %) a průmysl (13,8 %).

Hlavními vývozními i dovozními partnery Francie jsou Německo, Belgie a Itálie.

Hlavní město: Paříž

Rozloha: 633 187 km2

Počet obyvatel: 66 415 161 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 13,1 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 2,184 bilionu EUR (2015)

Úřední jazyk EU: francouzština

Politický systém: republika s poloprezidentským systémem

Vstup do EU: 1. ledna 1958

Počet křesel v Evropském parlamentu: 74

Měna: Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Je součástí schengenského prostoru? Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU  se Francie ujala dvanáctkrát, poprvé v roce 1959, naposledy v roce 2008.

Francie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 74 francouzských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Francii français  

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci francouzského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období francouzského předsednictví:

leden–červen 1959 | leden–červen 1962 | leden–červen 1965 | leden–červen 1968 | leden–červen 1971 | červenec–prosinec 1974 | leden–červen 1979 | leden–červen 1984 | červenec–prosinec 1989 | leden–červen 1995 | červenec–prosinec 2000 | leden–červen 2008

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Francie nominovala Pierra Moscoviciho English , který je odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Francii

Evropský hospodářský a sociální výbor

Francie má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 29 zástupců English . Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Francie má 24 zástupců English také ve Výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Francie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby francouzské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Francie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Francie a naopak (2014): 

  • Výdaje EU ve Francii celkem: 13,479 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl francouzského hrubého národního důchodu (HND): 0,62 %
  • Francouzský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 19,574 miliardy EUR
  • Francouzský příspěvek do rozpočtu EU jako % francouzského HND: 0,90 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Francii 

Příspěvek Francie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Francii a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace