You are here:

Suomija

Suomija

Suomija yra viena iš penkių Šiaurės šalių ir šiauriausia Europos Sąjungos šalis. Suomija yra viena iš rečiausiai apgyvendintų ES šalių, vakaruose ji ribojasi su Švedija, šiaurėje – su Norvegija, o rytuose – su Rusija.

Svarbiausi Suomijos ekonomikos sektoriai 2014 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (22,2 %), pramonė (19,8 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (16,5 %).

Pagrindinės Suomijos eksporto partnerės yra Vokietija, Švedija ir Rusija, o pagrindinės importo partnerės – Švedija, Vokietija ir Rusija.

Sostinė: Helsinkis

Plotas: 338 440 km2

Gyventojų skaičius: 5 471 753 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 1,1 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 207,220 milijardo EUR (2015 m.)

ES kalbos: suomių, švedų

Politinė sistema: parlamentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 1995 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 13

Valiuta: Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei? Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2001 m. kovo 25 d.

Pirmininkavimas Tarybai: Suomija rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai 2 kartus – 1999 m. ir 2006 m. Kitą kartą ji pirmininkaus 2020 m.

Suomija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Suomijai atstovauja 13 narių.

Europos Parlamento biuras Suomijoje suomi svenska

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Suomijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Suomijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1999 m. liepos–gruodžio mėn. | 2006 m. liepos–gruodžio mėn. | 2020 m. sausio–birželio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europos Komisija

Suomijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Jyrki Katainenas English , už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.
Komisijos atstovybė Suomijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 10 Suomijos atstovai English . Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Suomijai atstovauja 9 nariai English . Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Suomija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Suomijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Suomija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2014 m. Suomijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Suomijoje – 1,062 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Suomijoje sudaro 0,52 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Suomijos įnašas į ES biudžetą – 1,777 milijardo EUR
  • Suomijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,87 % Suomijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Suomijoje

Suomijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Suomijai Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktinė informacija