You are here:

Finnország

Finnország

Finnország az Európai Unió legészakibb és egyben az egyik legritkábban lakott állama. Nyugaton Svédországgal, északon Norvégiával, keleten pedig Oroszországgal határos.

2014-ben a finn gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (22,2 %), az ipar (19,8 %), valamint a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás és a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (16,5 %).

Finnország fő kereskedelmi partnere (mind a kivitel, mind a behozatal tekintetében) Svédország, Németország és Oroszország. Ami az exportot illeti, Németország áll az első helyen, Svédország a második, az import tekintetében pedig Svédország az első, Németország a második.

Főváros: Helsinki

Terület: 338 440 km2

Népesség: 5 471 753 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 1,1 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 205,178 milliárd EUR (2014)

Hivatalos uniós nyelv(ek): finn, svéd

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 1995. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 13

Pénznem: Euró. (Finnország 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Finnország 2001. március 25. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Finnország eddig kétszer töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét: 1999-ben és 2006-ban. Legközelebb 2020-ban veszi át újra a stafétabotot.

Finnország az EU-ban

Európai Parlament

Finnország 13 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Finnország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Finnországi Tájékoztatási Irodája suomi svenska

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a finn kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A finn soros elnökség időszakai:

1999. július–december, 2006. július–december, 2020. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság finn tagja Jyrki Katainen English , aki a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.
A Bizottság Finnországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Finnországnak 10 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Finnországnak 9 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Finnország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Finnország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Finnország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Finnországban: 1,062 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a finn bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,52 %
  • Finnország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,777 milliárd EUR
  • Finnországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a finn GNI-hez viszonyítva: 0,87 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Finnországban

A tagállamok, így a Finnország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Finnország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide Deutsch English español polski português suomi svenska .

Hasznos tudnivalók