You are here:

Finska

Finska

Finska je jedna od pet nordijskih zemalja i najsjevernija država članica EU-a. Finska je jedna od najrjeđe naseljenih zemalja u EU-u; na zapadu graniči sa Švedskom, na sjeveru s Norveškom, a na istoku s Rusijom.

Najvažniji sektori finskoga gospodarstva u 2014. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (22,2 %), industrija (19,8 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (16,5 %).

Najvažniji izvozni partneri Finske jesu Njemačka, Švedska i Rusija, a najvažniji uvozni partneri Švedska, Njemačka i Rusija.

Glavni grad: Helsinki

Površina: 338 440 km2

Broj stanovnika: 5 471 753 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 1,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 207,220 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: finski, švedski

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1995.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 13

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 25. ožujka 2001.

Predsjedanje Vijećem: U razdoblju od 1999. do 2006. Finska je dvaput preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a. Sljedeće će predsjedanje biti 2020.

Finska u Europskoj uniji

Europski parlament

Finska ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Finskoj suomi svenska

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici finske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi finskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1999. | srpanj – prosinac 2006. | siječanj – lipanj 2020.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Jyrki Katainen English povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Finska, a zadužen je za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.
Predstavništvo Komisije u Finskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Finska ima 10 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Finska ima 9 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Finska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća finskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Finska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Finske i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Finskoj: 1,062 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Finskoj izražena kao postotak finskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,52 %
  • ukupni doprinos Finske proračunu EU-a: 1,777 milijarde EUR
  • doprinos Finske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,87 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Finskoj financira EU

Novcem koji Finska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Finsku Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktične informacije