You are here:

Suomi

Suomi

Suomi on yksi viidestä pohjoismaasta ja EU:n pohjoisin jäsenmaa. Se on EU:n harvimmin asuttuja maita, ja lännessä sen rajanaapurina on Ruotsi, pohjoisessa Norja ja idässä Venäjä.

Suomen talouden tärkeimmät toimialat vuonna 2014 olivat julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (22,2 %), teollisuus (19,8 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (16,5 %). 

Suomen tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ruotsi ja Venäjä ja tuontimaat Ruotsi, Saksa ja Venäjä.

Pääkaupunki: Helsinki

Pinta-ala: 338 440 km2

Väkiluku: 5 471 753 (2015)

Osuus EU:n väkiluvusta: 1,1 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 207,220 miljardia EUR (2015)

Viralliset EU-kielet: suomi, ruotsi

Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen tasavalta

Liittyi EU:n jäseneksi: 1.1.1995

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 13

Rahayksikkö: Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen-jäsenyys: kyllä, Suomi on kuulunut Schengen-alueen 25. maaliskuuta 2001 alkaen

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: Suomi on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 2 kertaa, vuosina 1999 ja 2006. Sen seuraava vuoro on vuonna 2020.

Suomi EU:ssa

Euroopan parlamentti

Suomella on 13 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Suomen hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Suomen puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1999 | heinäkuu–joulukuu 2006 | tammikuu–kesäkuu 2020

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Euroopan komissio

Suomesta Euroopan komission jäseneksi on valittu Jyrki Katainen English , joka on työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.
Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Suomella on 10 edustajaa English  Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Suomella on 9 edustajaa English  alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Suomi pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Suomi antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Suomen osuus EU-rahoituksesta vuonna 2014:

  • EU-rahoitus Suomessa: 1,062 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Suomen bruttokansantuloon: 0,52 %
  • Suomen maksut EU:n talousarvioon: 1,777 miljardia EUR
  • Suomen EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,87 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Suomessa

Suomen EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Suomessa).

Käytännön tietoa