Navigatsioonitee

You are in the principal navigation of the site

Soome

Soome on üks viiest Põhjamaast ja ELi kõige põhjapoolsem liikmesriik. Soome on üks kõige hõredamalt asustatud ELi liikmesriikidest; ta piirneb läänes Rootsi, põhjas Norra ja idas Venemaaga.

Soome majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2012. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,9%), tööstus (19,1%) ning hulgi- ja jaekaubandus, transport ning majutus ja toitlustus (17,5%). 

Soome peamised ekspordipartnerid on Rootsi, Venemaa ja Saksamaa ning peamised impordipartnerid on Venemaa, Saksamaa ja Rootsi.

Pealinn: Helsingi

Pindala: 338 434,7 km2

Rahvaarv: 5 401 267 (2012)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 1,1% (2012)

SKP: 192,35 miljardit eurot (2012)

ELi ametlikud keeled: soome keel, rootsi keel

Poliitiline süsteem: parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. jaanuar 1995

Kohti Euroopa Parlamendis: 13

Rahaühik:  euroala liige English alates 1. jaanuarist 1999

Passivaba reisimine? Jah, Schengeni ala liige alates 19. detsembrist 1996

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: Soome on olnud ajavahemikus 1999–2006 Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks kahel korral, 1999. ja 2006. aastal. Järgmine kord toimub see 2020. aastal.

Lugege täiendavalt

Soome ELis

Euroopa Parlament

Soomest on Euroopa Parlamenti valitud 13 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Soomes suomisvenska

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Soome valitsuse erinevad esindajadosalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Soome eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1999 | juuli–detsember 2006 | jaanuar–juuni 2020

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda kohta.

Euroopa Komisjon

Soome poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Jyrki Katainen English, kelle vastutusalaks on töökohad, majanduskasv, investeeringud ja konkurentsivõime. Ta on ka komisjoni asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.
Euroopa Komisjoni esindus Soomes

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Soomel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat English. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Soomel on Regioonide Komitees 9 esindajat English. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Soome suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Soome nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Soome rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Soome rahaliste vahendite jaotus ELis 2012. aastal:

  • ELi kogukulud Soomes: 1,324 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal Soome kogurahvatulust: 0,68%
  • Soome kogupanus ELi eelarvesse: 1,862 miljardit eurot
  • Soome poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 0,96%

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

  • ELi eelarve Soomes Englishsuomi
  • Raha ja EL
  • ELi kulud ja tulud DeutschEnglishfrançais

ELi rahastatud projektid Soomes

Rahalised vahendid, mida Soome maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Soome ELi-poolsest rahastamisest kasu saab DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktiline teave