Sti

You are in the principal navigation of the site

Finland

Finland er et af de fem nordiske lande og det nordligste land i EU. Det er et af de tyndest befolkede lande i EU og grænser op mod Sverige mod vest, Norge mod nord og Rusland mod øst.

De vigtigste sektorer i den finske økonomi i 2012 var offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (21,9 %), industri (19,1 %) samt engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (17,5 %). 

Finlands største eksportpartnere er Sverige, Rusland og Tyskland, mens dets største importpartnere er Rusland, Tyskland og Sverige.

Hovedstad: Helsinki

Areal: 338 434,7 km2

Befolkningstal: 5 401 267 (2012)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 1,1 % (2012)

BNP: 192,35 mia. euro (2012)

Officielle EU-sprog: Finsk, svensk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. januar 1995

Pladser i Europa-Parlamentet: 13

Valuta Med i euroområdet English siden 1. januar 1999

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 19. december 1996

Formandskab for Rådet: Finland har haft EU-formandskabet to gange, nemlig i 1999 og i 2006. Næste gang vil være i 2020.

Læs mere

Finland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 13 finske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Finland suomisvenska

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den finske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for finske formandskaber:

Juli-december 1999 | Juli-december 2006 | Januar-juni 2020

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europa-Kommissionen

Finland har udnævnt Jyrki Katainen English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".
Kommissionens repræsentation i Finland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Finland har 9 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Finland har 9 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Finland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "finsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Finland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Finlands finanser i relation til EU i 2012:

  • Samlede EU-udgifter i Finland: 1,324 mia. euro
  • EU’s samlede udgifter som % af Finlands BNI: 0,68 %
  • Samlet finsk bidrag til EU-budgettet: 1,862 mia. euro
  • Finlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,96 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

  • EU's budget i Finland Englishsuomi
  • Penge og EU
  • EU-udgifter og -indtægter DeutschEnglishfrançais

EU-finansierede projekter i Finland

De penge, som Finland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Finland DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktiske oplysninger