You are here:

Finsko

Finsko

Finsko je jednou z pěti severských zemí. Je nejsevernější zemí Evropské unie. Finsko je jednou z nejřidčeji osídlených zemí EU. Na západě sousedí se Švédskem, na severu s Norskem a na východě s Ruskem.

Nejdůležitější odvětvími finské ekonomiky byly v roce 2012 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,9 %), průmysl (19,1 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava a pohostinské služby (17,5 %). 

Hlavními vývozními partnery Finska jsou Švédsko, Rusko a Německo. Finsko dováží nejvíce z Ruska, Německa a Švédska.

Hlavní město: Helsinky

Rozloha: 338 434,7 km²

Počet obyvatel: 5 451 270 (2014)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 1,1 % (2014)

HDP: 193,443 miliardy eur (2013)

Úřední jazyky EU: finština, švédština

Politický systém: parlamentní republika

Vstup do EU: 1. ledna 1995

Počet křesel v Evropském parlamentu: 13

Měna:  členem eurozóny English od 1. ledna 1999

Je součástí schengenského prostoru? Ano, součástí schengenského prostoru je od 25. března 2001

Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví v Radě EU  se Finsko ujalo dvakrát, poprvé v roce 1999 a poté v roce 2006. Příště bude Radě předsedat v roce 2020.

Finsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 finských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Finsku suomisvenska

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci finského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období finského předsednictví:

červen–prosinec 1999 | červen–prosinec 2006 | leden–červen 2020

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Finsko nominovalo Jyrkiho Katainena English, který je místopředsedou pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.
Zastoupení Komise ve Finsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Finsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců English. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Finsko má 9 zástupců English také ve Výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Finsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby finské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Finsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Finska a naopak (2014):

  • Výdaje EU ve Finsku celkem: 1,497 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % portugalského HND: 0,77 %
  • Finský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 2,032 miliardy eur
  • Finský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % finského HND: 1,04 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Finsku

Příspěvek Finska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Finsku a financovaných z prostředků EU DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktické informace