You are here:

Финландия

Финландия

Финландия е една от петте скандинавски страни и е най-северната страна в ЕС. Тя е сред най-слабо населените страни в Съюза. Финландия граничи с Швеция на запад, с Норвегия — на север и с Русия — на изток.

Най-важните сектори на финландската икономика през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (22,2 %), промишлеността (19,8 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (16,5 %). 

Финландия изнася най-много стоки в Германия, Швеция и Русия, а най-много внася от Швеция, Германия и Русия.

Столица: Хелзинки

Площ: 338 435 km2

Население: 5 451 270 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,1 % (2014 г.)

БВП: 205,178 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: фински, шведски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1995 г.

Места в Европейския парламент: 13

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Председателство на Съвета: Финландия е била ротационен председател на Съвета на ЕС два пъти между 1999 и 2006 г. През 2020 г. тя отново ще бъде председател.

Финландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Финландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Финландия suomi svenska

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на финландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на финландските председателства:

юли — декември 1999 г. | юли — декември 2006 г. | януари — юни 2020 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Финландия комисар в Европейската комисия е Юрки Катайнен English , който е заместник-председател и отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията във Финландия

Европейски икономически и социален комитет

Финландия има 10 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Финландия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Финландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Финландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Финландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Финландия с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,497 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от финландския БНД: 0,77 %
  • Обща вноска на Финландия в бюджета на ЕС: 2,032 милиарда EUR
  • Вноска на Финландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 1,04 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Финландия

Средствата, които Финландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Финландия се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация