You are here:

Финландия

Финландия

Финландия е една от петте скандинавски страни и е най-северната страна в ЕС. Тя е сред най-слабо населените страни в Съюза. Финландия граничи с Швеция на запад, с Норвегия — на север и с Русия — на изток.

Най-важните сектори на финландската икономика през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (22,2 %), промишлеността (19,8 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (16,5 %). 

Финландия изнася най-много стоки в Германия, Швеция и Русия, а най-много внася от Швеция, Германия и Русия.

Столица: Хелзинки

Площ: 338 440 km2

Население: 5 471 753 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 207,220 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: фински, шведски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1995 г.

Места в Европейския парламент: 13

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Председателство на Съвета: Финландия е била ротационен председател на Съвета на ЕС два пъти между 1999 и 2006 г. През 2020 г. тя отново ще бъде председател.

Финландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Финландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Финландия suomi svenska

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на финландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на финландските председателства:

юли — декември 1999 г. | юли — декември 2006 г. | януари — юни 2020 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Европейска комисия

Предложеният от Финландия комисар в Европейската комисия е Юрки Катайнен English , който е заместник-председател и отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията във Финландия

Европейски икономически и социален комитет

Финландия има 10 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Финландия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Финландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Финландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Финландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Финландия с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,062 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Финландия: 0,52 %
  • Обща вноска на Финландия в бюджета на ЕС: 1,777 милиарда EUR
  • Вноска на Финландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,87 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Финландия

Средствата, които Финландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Финландия се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация