You are here:

Estonija

Estonija

Estonija je najsevernejša baltska država. Je pretežno ravninska dežela in leži ob vzhodni obali Baltskega morja.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Estonije leta 2014 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,5 %), industrija (21,1 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,4 %).

Glavni izvozni partnerji so Švedska, Finska in Latvija, glavni uvozni partnerji pa Finska, Nemčija in Švedska.

Glavno mesto: Talin

Površina: 45 227 km2

Prebivalstvo: 1 313 271 (2015)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 0,3 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 19,525 milijarde EUR (2014)

Uradni jezik EU: estonščina

Politični sistem: parlamentarna republika

Država članica EU od: 1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 6

Valuta: Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2011

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 21 decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: Estonija bo Svetu EU predsedovala prvič leta 2018.

Estonija v EU

Evropski parlament

Iz Estonije prihaja 6 poslancev Evropskega parlamenta: več o estonskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Estoniji eesti keel

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki estonske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Estonsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2018

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Estonije je Andrus Ansip English , ki je pristojen za enotni digitalni trg.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Estoniji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Estonija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 6 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Estonija ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 6 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Estonije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega estonskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se estonski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Estonija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Estonija–EU za leto 2014: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Estonijo: 0,668 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % estonskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 3,50 %
  • Skupaj estonski prispevek v proračun EU: 0,178 milijarde EUR
  • Estonski prispevek v % estonskega BND: 0,94 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Estoniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Estonija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Estoniji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije