You are here:

L-Estonja

L-Estonja

L-Estonja hija l-aktar pajjiż fit-Tramuntana mit-tliet Stati Baltiċi u hija fil-biċċa l-kbira ċatta max-xtut tal-lvant tal-Baħar Baltiku.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Estonja fl-2012 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (22.2%), l-industrija (21.2%) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (14.4%).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tal-Estonja huma l-Isvezja, il-Finlandja u r-Russja, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni tagħha huma l-Finlandja, il-Ġermanja u l-Isvezja.

Kapitali: Talinn

Daqs ġeografiku: 45,227.0 km2

Popolazzjoni: 1,315,819 (2014)

Popolazzjoni bħala % tal-popolazzjoni totali tal-UE: 0.3% (2014)

PDG: €18.613 biljun (2013)

Ilsien uffiċjali tal-UE L-Estonjan

Sistema politika: repubblika parlamentari

Pajjiż membru tal-UE: l-1 ta' Mejju 2004

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 6

MunitaMembru taż-żona tal-euro English mill-1 ta' Jannar 2011

Membru taż-żona Schengen? Iva, membru taż-Żona Schengen mid-21 ta' Diċembru 2007

Presidenza tal-Kunsill: L-Estonja se jkollha l-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE  għall-ewwel darba fl-ewwel nofs tal-2018.

L-Estonja fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 6 membri fil-Parlament Ewropew mill-Estonja. Skopri min huma dawn il-MPEs.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Estonja eesti keel.

Il-Kunsill tal-UE:

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Estonjan, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal, pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Estonjana:

Jannar–Ġunju 2018.

Aktar dwar il-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Estonja għall-Kummissjoni Ewropea hu Andrus Ansip English, il-Viċi President għas-Suq Uniku Diġitali.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Estonja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Estonja għandha 7 rappreżentanti English fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat tar-Reġjuni

L-Estonja għandha 7 rappreżentanti English fil-Kumitat tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

L-Estonja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“Ambaxxata għall-UE” tal-Estonja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus l-Estonja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali. 

Analiżi tal-finanzi tal-Estonja mal-UE fl-2014: 

  • L-infiq totali tal-UE fl-Estonja: €0,973 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-DNG tal-Estonja: 5.46%
  • Il-kontribuzzjoni totali Estonjana għall-baġit tal-UE: €0,190 biljun
  • Il-kontribuzzjoni tal-Estonja għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tagħhom: 1.07 % 

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

  • Il-baġit tal-UE fl-Estonja Englisheesti keel
  • Il-flus u l-UE
  • L-infiq tal-UE u d-dħul DeutschEnglishfrançais 

Proġetti ffinanzjati mill-UE fl-Estonja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fl-Estonja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Estonja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku