You are here:

Észtország

Észtország

Észtország a Balti-tenger keleti partján fekszik, a három balti állam közül a legészakibb fekvésű. Túlnyomórészt sík vidék, két nagy és ezernél több kis sziget tartozik hozzá.

2014-ben az észt gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22,5 %), az ipar (21,1 %), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (15,4 %).

Az észt termékek elsődleges felvevőpiaca Svédország, Finnország és Lettország, ami pedig a behozatalt illeti, Észtország fő kereskedelmi partnere Finnország, Németország és Svédország.

Főváros: Tallinn

Terület: 45 227 km2

Népesség: 1 313 271 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 0,3 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 20,461 milliárd EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): észt

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 6

Pénznem: Euró. (Észtország 2011. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Észtország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Észtország első alkalommal 2018 első félévében fogja betölteni az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Észtország az EU-ban

Európai Parlament

Észtország 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Észtország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Észtországi Tájékoztatási Irodája eesti keel

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az észt kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az észt soros elnökség időszaka:

2018. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság észt tagja Andrus Ansip English , aki a digitális egységes piacért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Észtországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Észtországnak 6 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Észtországnak 6 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Észtország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Észtország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Észtország vonatkozásában: 

  • Az összes uniós kiadás Észtországban: 0,668 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás az észt bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,50 %
  • Észtország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,178 milliárd EUR
  • Észtországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései az észt GNI-hez viszonyítva: 0,94 % 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Észtországban

A tagállamok, így az Észtország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Észtország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók