You are here:

Estonija

Estonija

Estonija je najsjevernija od tri baltičke države i pretežno je ravničarska zemlja smještena na istočnoj obali Baltičkog mora.

Najvažniji sektori estonskog gospodarstva u 2012. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,2 %), industrija (21,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (14,4 %).

Najvažniji su izvozni partneri Estonije Švedska, Finska i Rusija, a najvažniji uvozni partneri Finska, Njemačka i Švedska.

Glavni grad: Tallinn

Zemljopisna veličina: 45 227,0 km2

Broj stanovnika: 1 325 217 (2012.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 0,3 % (2012.)

BDP: 17,415 milijardi EUR (2012.)

Službeni jezik EU-a: estonski

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibanja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: šest

Valutačlanica europodručja English od 1. siječnja 2011.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Estonija će prvi put preuzeti rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a u prvoj polovici 2018.

Estonija u Europskoj uniji

Europski parlament

Estonija ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Estoniji eesti keel.

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici estonske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi estonskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2018.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europska komisija

Andrus Ansip English povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Estonija, a zadužen je za jedinstveno digitalno tržište.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Estoniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Estonija ima sedam predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Estonija ima sedam predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Estonija komunicira s institucijama EU-a i preko stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća estonskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Estonija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Estonije i EU-a u 2012.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Estoniji: 954 milijuna EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Estoniji izražena kao postotak estonskog BND-a: 5,88 %
  • ukupni doprinos Estonije proračunu EU-a: 153,5 milijuna EUR
  • doprinos Estonije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,95 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

  • Proračun EU-a u Estoniji Englisheesti keel
  • Novac i EU
  • Prihodi i rashodi EU-a DeutschEnglishfrançais 

Projekti koje u Estoniji financira EU

Novcem koji Estonija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Estoniju.

Praktične informacije