You are here:

Viro

Viro

Viro on kolmesta Baltian maasta pohjoisin ja sijaitsee Itämeren itäosassa. Pinnanmuodoltaan Viro on enimmäkseen sangen tasainen.

Viron talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2012 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (22,2 %), teollisuus (21,2 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,4 %).

Viron tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Suomi ja Venäjä ja tuontimaat Suomi, Saksa ja Ruotsi.

Pääkaupunki: Tallinna

Pinta-ala: 45 227,0 km2

Väkiluku: 1 325 217 (2012)

Osuus EU:n väkiluvusta: 0,3 % (2012)

BKT: 17,415 miljardia euroa (2012)

Virallinen EU-kieli: viro

Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen tasavalta

Liittyi EU:n jäseneksi: 1.5.2004

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 6

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen English 1.1.2011 alkaen

Schengen-jäsenyys: kyllä, Viro on kuulunut Schengen-alueen 21 joulukuuta 2007 alkaen

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: Viro toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana ensimmäisen kerran vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Viro EU:ssa

Euroopan parlamentti

Virolla on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Viron-tiedotustoimisto eesti keel

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Viron hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Viron puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 2018

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Euroopan komissio

Virosta Euroopan komission jäseneksi on valittu Andrus Ansip English, joka on digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Viron-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Virolla on 7 edustajaa English Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Virolla on 7 edustajaa English alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Viro pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Viro antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Viron osuus EU-rahoituksesta vuonna 2012: 

  • EU-rahoitus Virossa: 954 miljoonaa euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Viron bruttokansantuloon: 5,88 %
  • Viron maksut EU:n talousarvioon: 153,5 miljoonaa euroa
  • Viron EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,95 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

  • EU:n talousarvio – maakohtaista tietoa Englisheesti keel
  • EU ja raha
  • EU:n tulot ja menot DeutschEnglishfrançais 

EU:n rahoittamat hankkeet Virossa

Viron EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Virossa).

Käytännön tietoa