You are here:

Estland

Estland

Estland er den nordligste af de tre baltiske lande og er et overvejende fladt land ved den østlige del af Østersøen.

I 2014 var de vigtigste sektorer i Estlands økonomi engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (22,5 %), industri (21,1 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (15,4 %).

Estlands største eksportpartnere er Sverige, Finland og Letland, mens landets største importpartnere er Finland, Tyskland og Sverige.

Hovedstad: Tallinn

Areal: 45 227 km2

Befolkningstal: 1 313 271 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 0,3 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 20,461 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: Estisk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. Maj 2004

Pladser i Europa-Parlamentet: 6

Valuta: Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2011

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

Formandskab for Rådet: Estland vil for første gang få EU-formandskabet i 2018.

Estland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 estiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Estland eesti keel .

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den estiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for estiske formandskaber:

Januar-juni 2018

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Estland har udnævnt Andrus Ansip English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for det digitale indre marked.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Estland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Estland har 6 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Estland har 6 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Estland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "estisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Estland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Oversigt over Estlands finanser i relation til EU i 2014: 

  • Samlede EU-udgifter i Estland: 0,668 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Estlands bruttonationalindkomst (BNI): 3,50 %
  • Samlet estisk bidrag til EU-budgettet: 0,178 mia. euro
  • Estlands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,94 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Estland

De penge, som Estland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Estland.

Praktiske oplysninger