You are here:

Естония

Естония

Естония е най-северната балтийска страна в ЕС с предимно равнинен релеф и е разположена на източния бряг на Балтийско море.

Най-важните сектори на естонската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,5 %), промишлеността (21,1 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (15,4 %).

Естония изнася най-много стоки в Швеция, Финландия и Латвия, а най-много внася от Финландия, Германия и Швеция.

Столица: Талин

Площ: 45 227 км2

Население: 1 313 271 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,3 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 20,461 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: естонски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 6

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2011 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Естония ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път в началото на 2018 г.

Естония в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Естония. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Естония eesti keel

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на естонското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на естонското председателство:

януари — юни 2018 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Естония комисар в Европейската комисия е Андрус Ансип English , който е заместник-председател и отговаря за цифровия единен пазар.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Естония

Европейски икономически и социален комитет

Естония има 6 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Естония има 6 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Естония поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Естония в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Естония?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Естония с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,668 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Естония: 3,50 %
  • Обща вноска на Естония в бюджета на ЕС: 0,178 милиарда EUR
  • Вноска на Естония в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,94 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Естония

Средствата, които Естония внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Естония се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация