You are here:

Dania

Dania

Dania jest najmniejszym i najbardziej wysuniętym na południe krajem spośród trzech krajów skandynawskich. Obejmuje ona Półwysep Jutlandzki oraz archipelag ponad 400 wysp, z czego tylko 72 to wyspy, na których ktoś mieszka na stałe. Dania graniczy od południa z Niemcami, a ze Szwecją jest połączona mostem, którym biegną tory kolejowe oraz droga szybkiego ruchu. Linia brzegowa Danii liczy 7 314 km.

Do najważniejszych sektorów duńskiej gospodarki w 2014 r. należały administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna (23,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (19,5 %) oraz przemysł (18,1 %).

Główne rynki eksportowe dla duńskiej gospodarki to Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania, a w przypadku importu – Niemcy, Szwecja i Holandia.

Stolica: Kopenhaga

Powierzchnia: 42 924 km²

Liczba mieszkańców: 5 659 715 (2015 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 1,1 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 266,244 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: duński

Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna

W UE od: 1 stycznia 1973 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 13

Waluta: korona duńska (DKK)

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Dania jest członkiem strefy Schengen od 25 marca 2001 r.

Przewodnictwo w Radzie: w latach 1973–2012 Dania sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE 7 razy.

Dania w UE 

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 13 posłów z Danii. Więcej informacji o duńskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Danii dansk

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele duńskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty duńskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1973 r., styczeń–czerwiec 1978 r., lipiec–grudzień 1982 r., lipiec–grudzień 1987 r., styczeń–czerwiec 1993 r., lipiec–grudzień 2002 r., styczeń–czerwiec 2012 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Komisja Europejska

Duńską komisarz w Komisji Europejskiej jest Margrethe Vestager English , która odpowiada za konkurencję.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Danii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Dania ma 10 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Dania ma 9 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Dania utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Danii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Dania wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.  

Dania a budżet UE w 2014 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Danii: 1,512 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % duńskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,57 %
  • Łączny wkład Danii do budżetu UE: 2,213 miliardów EUR
  • Wkład Danii do budżetu UE jako % duńskiego DNB: 0,84 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Danii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Danię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Dania się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Dania – informacje praktyczne